Corona laatste update: 06/03/2022

Ondernemingsrechtbank Ieper verhuist op 1 september 2022

De diensten van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper verhuizen vanaf 1 september 2022 van de gebouwen aan de Grote Markt 10 te Ieper naar de gebouwen van de rechtbank van eerste aanleg aan de Grote Markt 1 te Ieper. Ook de zittingen zullen dan doorgaan in het gebouw aan de Grote Markt 1. Deze verhuis is een gevolg van een beslissing van de Regie der Gebouwen om niet langer te investeren in een oplossing voor de stabiliteitsproblematiek waarmee het gebouw aan de Grote Markt 10 wordt geconfronteerd.

Doordat meerdere entiteiten gehuisvest zijn in het gebouw Grote Markt 1 en de beschikbare zittingszalen beperkt zijn, is de ondernemingsrechtbank genoodzaakt de zittingsdagen te herschikken.

Het directiecomité van de ondernemingsrechtbank meldt dat voorlopig is voorzien dat de reguliere zittingen van alle kamers zullen worden georganiseerd op dinsdag in de namiddag. Het precieze uur zal worden bepaald in de dienstregeling na overleg met de betrokken magistraat en griffiers, die allen een ernstige inspanning hebben geleverd om dit alles praktisch mogelijk te maken.

Het bijzonder reglement en de dienstregeling van de ondernemingsrechtbank Gent worden aangepast.

De zaken waarin inmiddels een rechtsdag is bepaald zullen opnieuw worden bepaald op een zittingsdag volgens de nieuwe dienstregeling. Daarvoor zullen de nodige berichten worden verstuurd van zodra de reglementaire teksten zijn uitgevaardigd.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.