Corona

Op de rooster | Alain Vanryckeghem.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar aan onze balie verliep. We komen terecht bij Alain Vanryckeghem, voorzitter van ons departement juridische informatie, en dus ook behoeder van onze bibliotheken. Alain is advocaat aan de Ieperse afdeling.

Waarom werd jij lid van de raad van de Orde?

Het werd me ‘met de paplepel ingegeven’: als student al zag ik mijn vader zo vaak vertrekken naar de Ieperse Raad. Hij zag dat als de beste manier om de advocatuur van binnen én van buiten te leren kennen. Hij heeft gelijk.

Ben je tevreden met wat de raad voor de balie dit jaar kon betekenen?

The proof of the pudding was in the eating. De eenmaking bewees meer dan ooit haar waarde tijdens de coronacrisis. Dankzij de eengemaakte raad, met een niet aflatende stafhouder op kop, konden we als één speler naar buiten komen en de rechtbanken uitnodigen hetzelfde te doen. Zoiets was veel moeilijker met vier raden. We waren een volwaardige speler aan de tafel, onze voorstellen werden vaak enthousiast onthaald en naar de praktijk omgezet.

Het ‘samen sterk’ verhaal speelt zeker ook voor het behoud van onze lokale afdelingsrechtbanken, waarvan duidelijk is dat waakzaamheid geboden blijft.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

Communicatie is alles en daar zetten we de laatste twee jaar flinke stappen vooruit. ‘Op het veld’ ondervind ik echter dat de boodschap niet altijd aankomt, daar blijft dus nog flink wat denkwerk: hoe onze initiatieven en standpunten aan de advocaten nog beter bekend maken? 

Anderzijds stimuleer ik bij de advocaten graag rechtstreekse betrokkenheid. Er zijn zoveel commissies waarvoor men zich kan engageren, met helaas weinig opkomst. Vandaar: advocaten overal te lande, mobiliseert U!

Wat was uw eigen rol van betekenis in de raad van de Orde dit jaar? En bent u daar tevreden mee?

Als verantwoordelijke juridische informatie beheerde ik de vier rechtbankbibliotheken. Drie van de vier inventarissen zijn op elkaar afgestemd en online consulteerbaar, corona stond deel vier helaas in de weg. We stemden bibliotheekaankopen onderling op elkaar af en spaarden zo budget uit. Met Kluwer voerde ik onderhandelingen om Jura ter beschikking te stellen voor al onze advocaten. Budgettair blijft dat moeilijk, al ben ik voorstander.

Ik raakte betrokken in de commissie studie, advies en deontologie, in de commissie tucht en de commissie curatoren.  

Lokaal was ik samen met Mr. Marc Snick contactpersoon voor de lokale rechtbankafdelingen, een niet onbelangrijke functie gezien de druk die bepaalde afdelingen ondervinden…

Hoe ziet u de toekomst van de baliestructuren, en de advocatuur in het algemeen?

De boutade blijft dat de advocaat teveel het belang van zijn cliënt dient en te weinig zijn eigen belang.

We moeten ons durven organiseren zoals pakweg notarissen en deurwaarders, met een sterke studiedienst en een efficiënte lobby, in rechtstreeks contact met de beleidsmakers. Er is al veel veranderd maar het kan naar mijn gevoel altijd beter. Daarom kandideer ik ook voor de Algemene Vergadering van de OVB.

Veel succes bij beide verkiezingen, Alain!

*Alain is kandidaat voor de raad van de Orde en de algemene vergadering van de OVB.