Corona

Op de rooster | Bart Staelens.

We leggen de afgelopen weken al onze leden van de raad even op de rooster. Dat past nu het jaar bijna om is. Ondertussen is zo goed als bijna iedereen 'geroosterd', maar moest ons 'levend geheugen', dixit stafhouder Bart Staelens zelf, nog komen.

Bart, jij draait al even mee in de baliestructuren. Waarom doe jij dat?

In het verre verleden, toen Hugo Vandeputte Stafhouder was van de balie Brugge, stelde ik mij als wat roerig jong advocaat kandidaat voor de Raad van de Orde.  Ik werd eerste vervanger en ik kon op het einde van het gerechtelijk jaar effectief vervangen.  En daarmee was ik gelanceerd.

Inmiddels ben ik helemaal niet meer het jongste lid maar eerder “het levend geheugen”.  Ik denk dat het meer dan ooit noodzakelijk is dat de Raad zeer alert is en zeer goed de balie uitbouwt, ik kom er verder nog op terug.

Ben je tevreden met wat de raad dit jaar voor onze balie West-Vlaanderen kon betekenen?

Ik maakte deel uit van het zogenaamde “orgaan” dat de fusie heeft uitgewerkt.  Ik nam de juridische commissie op me.  Dan is het natuurlijk even uitkijken hoe de Raad functioneert in een nieuwe balie.  Het was boeiend om te zien hoe werkelijk verschillende culturen samenkwamen en hoe dit ook werkte.  Niet alle problemen zijn opgelost maar de fusie is echt verteerd en we pogen effectief binnen de Raad telkens het beste van elke vroegere balie als verworvenheid voor de balie West-Vlaanderen naar voor te brengen.  Er zijn natuurlijk nog wel een aantal moeilijkheden maar de voorbereidingen zijn er om die ook op te lossen.  Er moest ook vastgesteld worden dat Corona veel beter kon beheerst worden met een ééngemaakte balie.  Een lappendeken van balies over West-Vlaanderen, dit had de chaos veel groter gemaakt.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

De fusie heeft geleid tot een grotere slagkracht.  Dat voel je ook binnen de OVB. We hebben nu een sterke delegatie, een samenwerkende groep en we kunnen effectief mee de stempel drukken op de debatten tijdens de algemene vergadering van de OVB.  We hebben ook een duidelijke lijn met twee bestuurders.  We zijn dus mee met de huidige evoluties en we zijn daar best bijzonder alert voor.  Dit neemt niet weg dat het echte baliegevoel, waar er niet puur zakelijk en ondernemingsrechtelijk geredeneerd wordt, ook moet gekoesterd worden.

De combinatie van het professioneel uitbouwen van de structuren waarin een sterke balie kan overleven, met de blijvende aandacht voor het menselijke en het werkelijk confraternele, daar slagen we volgens mij nog steeds in.  En op beide gebieden kunnen we in de toekomst volgens mij ook nog verbeteren.

Wat was jouw eigen rol van betekenis in de raad dit jaar? En bent u daar tevreden mee?

Als gewezen Stafhouder kwamen er wel enkele moeilijkere dossiers bij mij.  Bovendien denk ik dat ik, precies op grond van een behoorlijk lange ervaring, een stevige stem had in veel debatten binnen de raad.  Ik hoop in elk geval dat de debatcultuur nog aangescherpt wordt – pragmatisme is veelal noodzakelijk maar af en toe wat fundamenteler nadenken, op grond van debat, daar ben ik natuurlijk een groot voorstander van. 

Mijn belangrijkste taak was het coördineren van het werk binnen de delegatie bij de algemene vergadering van de OVB.  We hebben ons op de lijn gesteld dat we zo positief mogelijk met de West-Vlamingen wilden meewerken aan het werk van de OVB en met tevredenheid moet ik zien dat dit niet alleen ons gelukt is, maar dat dit ook de intentie was en ook is van de meeste afgevaardigden.

Waar de algemene vergadering van de OVB soms verlamd werd door de dubbelzinnige houding van de Nederlandse Orde Advocaten Brussel, die zich deels in, deels buiten de OVB wilde positioneren, is dit de twee laatste jaren met de nieuwe Brusselse stafhouder, gelukkig achter de rug.  Die eeuwige oppositie en dit eeuwige getwijfel van de Brusselaars, dat is er niet meer.  En dat de stafhouder Brussel nu de voorzitter wordt van OVB, houdt hopelijk in dat er werkelijk ééndrachtig binnen OVB kan worden verdergewerkt.
Dit is soms nogal taai en saai, maar leerrijk en je voelt er ook het kloppend hart van de balie.  Je voelt wat er op ons afkomt.

Of ik nu helemaal tevreden ben met mijn eigen inzet?  Eigenlijk niet – men mag nu eenmaal niet al te snel tevreden zijn van zichzelf.  Mijn ambitie is om het in de toekomst nog beter te doen en nog meer dynamiek binnen de OVB te kunnen ontwikkelen.

Hoe zie jij de toekomst van de baliestructuren, en de advocatuur in het algemeen?

De evolutie van de deontologie en van de baliestructuren is er eigenlijk grotendeels gekomen door de evoluties in de maatschappij, buiten de balie om.  Dat zal ook deels in de toekomst zo zijn maar hopelijk kan de balie meer het heft in eigen handen nemen en zijn de evoluties niet puur reactief. De fusie van de vier West-Vlaamse balies was natuurlijk meer dan noodzakelijk, we liepen jaren achterop op de maatschappelijke evoluties.

We zullen verder stevige structuren moeten uitbouwen om duidelijk te maken dat een kwalitatief hoogstaande en onafhankelijke balie van groot belang is.  Er wordt wel eens jaloers gekeken naar het notariaat dat zich zeer efficiënt heeft georganiseerd.  We moeten ons ervan bewust zijn dat het notariaat daarbij heel wat eigen heilige huisjes heeft opgeruimd – had het notariaat dit niet gedaan, dan bestond het eventueel niet meer.  We zullen dus met de nodige inventiviteit en moed onze structuren moeten uitwerken, waarbinnen de diversiteit van de advocatuur gewaarborgd wordt.  Éénmanskantoren, nichekantoren, uitgebreide kantoren, enz.  En daarbij mogen we niet te snel terugschrikken voor evoluties die enkele jaren geleden effectief misschien wel ondenkbaar waren.

Veel succes bij de verkiezingen Bart!

*Bart is kandidaat voor de raad van de Orde en de algemene vergadering van de OVB.