Corona

Op de rooster | Bram Vandromme.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar aan onze balie verliep. Vandaag komen we terecht bij de voorzitter communicatie en IT van onze balie, Bram Vandromme.

37 jaar jong, en dus nog altijd één van de youngsters van onze raad, maar toch draait Bram ook al een hele poos mee. Hij begon als advocaat in 2006 en sinds 2010 is hij ononderbroken actief in de baliestructuren.
Eerst bij de conferentie van de jonge balie Kortrijk, waarvan ook voorzitter tussen 2014 en 2016. Nadien maakte hij de overstap naar de raad van de orde van de balie van Kortrijk, was hij actief lid van het 'orgaan' dat de fusie tussen de West-Vlaamse balies voorbereidde, en ondertussen is hij twee jaar lid van de raad van de Orde van onze balie West-Vlaanderen. Als voorzitter communicatie en IT is hij ook een van de bezielers van dit platform HENRI.

Dag Bram! Lid zijn van de raad van de Orde, wat motiveert jou om dat te doen?

Je ziet toch dat zoiets vaak in het karakter zit. Veel van de leden van de raad toonden altijd al engagement in verschillende fases van hun leven: jeugdbewegingen, studentenclubs, jonge balies,... Bij mij was dat niet anders. Zoiets zit er vaak ingebakken.
En de kers op de taart is dat je dan ook meestal mensen met datzelfde karakter in zo'n team aantreft. Je connecteert echt snel met mensen die dat voluntarisme en engagement ook voelen.
Voor mij zijn mijn activiteiten voor de balie trouwens ook een kwestie van balans. Ik werk in een eenmanskantoor, en dat is best prima zo, maar ik mis in die context ook vaak het samenwerken met mensen, een team. Bij de balie vind ik dat terug, en daar haal ik ook energie uit die ik soms nodig heb om als advocaat alleen te kunnen functioneren.

Ben je tevreden met wat de raad van de Orde voor onze balie het afgelopen jaar kon betekenen?

Ja, toch wel. Onze balie toonde zich al erg veerkrachtig tijdens de coronacrisis, vind ik. We namen veel initiatieven om onze advocaten te helpen. Ik hoop dat onze advocaten dat ook gevoeld hebben. In zo'n crisistijden is communicatie ook heel belangrijk, en ik hoop dat we wat licht hebben kunnen brengen in de mist van alle maatregelen. We kozen ervoor om onze advocaten niet te overladen met e-mailverkeer en ik denk dat we daarmee een goede keuze hebben gemaakt.

Met het departement hebben we dit jaar onder meer ingezet op de groei van ons platform HENRI. Daar lijken we ook in te slagen. In de afgelopen acht maanden hadden we al 20 procent meer unieke paginabezoekers op het platform dan in het volledige eerste jaar. In 2020 hadden we gemiddeld pakweg 12.500 unieke paginabezoeken per maand. De eerste echte maand, na het lanceren in oktober 2018, hadden we 4000 unieke paginaweergaven, afgelopen maanden zaten we aan meer dan 18000. Ik ben daar wel trots op. Ook de nieuwsbrief doet het beter dan in het eerste jaar.
De bezoekersaantallen of 'clicks' zijn helemaal geen doel op zich, maar de cijfers zijn belangrijk omdat we op die manier informatie willen ontsluiten naar onze advocaten. We blijven eraan werken.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

Er zijn veel goeie dingen aan onze balie, maar ik wil er twee benadrukken.
Eerst en vooral vind ik het goed hoe we met z'n allen elke dag proberen om professioneler, efficiënter en beter te werken.
Niemand berust in een status quo, en je hebt toch het gevoel dat iedereen binnen de raad voor hetzelfde doel strijdt: een performante organisatie worden. Dat werk is zeker niet af, en gaat trouwens volgens mij ook nooit echt af zijn.
Verder ben erg blij dat we als balie veel belang hechten aan de mening van onze leden. We zijn twee jaar ver, en we deden in elk jaar al een grondige bevraging. We stelden meer dan 130 vragen aan onze leden en kregen meer dan 500 ingevulde enquêtes terug. Zowel over de werking van de balie als over keuzes die we als organisatie hebben gemaakt, of moeten maken.

En of er iets is dat beter kan in de toekomst? Jazeker, heel wat, maar als ik iets moet uitpikken dan is het toch dat ik hoop dat nog meer jongere advocaten in de baliestructuren willen betrokken worden. Dat kan toch beter.
Ook in onze laatste enquête leken de jongere advocaten van onze balie wat af te haken bij het invullen van de enquête. Nog geen 15 procent (waarvan 8 procent stagiairs) van de deelnemers was jonger dan 30 jaar, terwijl bij de vorige bevraging nochtans één op vijf van de deelnemers stagiair was. Ik geef graag toe dat het me wat ontgoochelde, want het is net belangrijk dat de jongere advocaten hun stem laten horen als daar de kans toe wordt gegeven. Zij zijn de toekomst van ons beroep, dus moeten ook maximaal betrokken zijn bij het uitzetten van de lijnen ervan. Ze zijn er, die jonge gedreven en geëngageerde advocaten, maar ze zijn moeilijk 'uit hun kot' te krijgen blijkbaar. Is er drempelvrees? Geen idee, misschien, maar eerlijk, ik zou niet weten waarom dat nodig zou zijn.

Wat was uw eigen rol van betekenis in de raad dit jaar? En bent u daar tevreden mee?

De raad is een team, dus ik wil daar bescheiden in blijven. Ik laat het liever over aan de anderen van het team om mijn rol te beoordelen, maar ik hoop wel dat ik in ons team voor enthousiasme, drive en snelheid zorg.

Hoe ziet u de toekomst van de baliestructuren?

Wat onze baliestructuur betreft: een fusie kwam geen dag te vroeg. We kunnen veel professioneler werken op deze manier. Maar van één Vlaamse balie ben ik maar een koele minnaar. Ik geloof dat balies ook dicht genoeg bij haar leden moet blijven. Een betere taakverdeling tussen lokaal en Vlaams niveau, dat lijkt me wel nodig om de organisatie van de balies verder te optimaliseren.

Bram, u gaf in oktober nog de openingsrede over de toekomst van de advocatuur met als titel 'Er zijn te weinig advocaten'. Is uw mening nu veranderd door die coronacrisis?

Wat de toekomst van de advocatuur betreft, schud ik wel al even aan de boom. Mijn eerste opiniestuk over de dringende nood aan verandering in onze beroepsgroep is ondertussen twee jaar oud. Voordien beet ik op mijn tanden, sindsdien probeer ik op alle mogelijke manieren advocaten te prikkelen om na te denken over hun toekomst. En ermee aan de slag te gaan. Dat deed ik ook op de openingsrede.

Er is beweging in de sector, maar nog te weinig. Het zijn, ondanks alle miserie van de afgelopen maanden, wel interessante tijden om nu de veranderingen en evoluties van de advocatuur en justitie te observeren. Er waait momenteel veel wind en dan steek ik graag al eens mijn kop naar buiten.
Ik ben een optimist. Nadat de coronamist is opgetrokken, zal ook voor de advocatuur weer een mooi tijdperk aanbreken. Deze pandemie dwong velen onder ons in sneltempo om anders te werken. En dat lukt voor velen, bij verrassing zelfs voor zichzelf, vaak makkelijker dan verwacht. De instroom van werk is tijdens deze crisis wel stevig verminderd, dus dat moet advocaten wakker schudden.
De sleutel ligt in de handen van elke advocaat. Wat neem je mee uit deze crisis? En hoe zal dat jouw werking in de toekomst veranderen? Wie zich de moeite troost hier grondig en kritisch over na te denken, zal sterker worden dan voorheen.

Veel succes met de verkiezingen, Bram!

*Bram is kandidaat voor de raad van de Orde.