Corona

Op de rooster. Dirk Waeyaert.

Binnenkort zijn het opnieuw verkiezingen aan onze balie voor de raad van de Orde, vice-stafhouder en ditmaal ook voor een nieuwe stafhouder. Met HENRI blikken we met de leden van de raad even terug op het afgelopen jaar aan onze balie.

Met Dirk Waeyaert komt opnieuw een lid van de raad aan bod van een kleinere afdeling, ditmaal Veurne. Dirk is ondertussen dertig jaar advocaat en sinds 1990 aan de slag. Sinds 2015 runt hij zijn eigen kantoor. Dirk toonde altijd al veel enthousiasme en engagement voor de balie. Eerst bij de balie Veurne, waar hij tot twee maal toe stafhouder was, en nu bij de balie West-Vlaanderen, waar hij zich ontfermt over de mandaten. Ook bij de OVB is Dirk actief, want ondertussen sinds 2011 lid van de algemene vergadering.

Dag Dirk, je bent nu twee jaar lid van de raad. Waarom doe je dat?

Lid worden van de raad is een evidentie voor mij. Al van in mijn jeugd poog ik mij belangeloos in te zetten voor de groep waartoe ik behoor. Dit was bij de jeugdbeweging zo, en later bij diverse andere verenigingen ook zo. Logischerwijze zet zich dit ook professioneel verder. Eerst lid van pro deo bureau, dan voorzitter, dan lid van de Raad, dan stafhouder, met als sluitstuk de baliefusie. Al deze functies verbreden je zicht op ons beroep, vind ik.
Weten wat er leeft, meewerken aan de veranderingen… ik vind het allemaal zeer boeiend.

Ben je tevreden met wat de raad van de Orde voor de balie het afgelopen jaar kon betekenen?

Het eerste jaar van de fusie was nog een beetje zoeken. Elke vroegere balie had zijn eigen tradities, werkwijze, en cultuur. Na één jaar heeft de grote meerderheid dit achter zich gelaten in de werking van de raad. Constructief, bedachtzaam en soms snel als het nodig was, konden we beslissingen nemen. Vele andere balies benijden ons om die efficiëntie.
Positief vind ik de duidelijke opdeling in departementen.
Op die wijze heeft iedereen in de raad een eigen verantwoordelijkheid en taak. Op iedere vergadering van de raad komen dan de diverse departementen aan bod zodat elk ander lid van de raad uiteraard nog zijn inbreng kan doen. Dit leidt soms tot pittige discussies, maar dat is prima.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

Positief aan onze balie vind ik de communicatie naar de leden. Minder goed is dat elke rechtbank nog zijn eigen regels en gewoonten heeft. Zo blijft men in zekere zin advocaat van “zijn” afdeling.

Wat was jouw eigen rol van betekenis in de raad van de Orde dit jaar? En ben je daar tevreden mee?

Ik was verantwoordelijk voor het departement mandaten. Dit departement vergt veel overleg met de diverse rechtbanken. Door het feit dat vele rechtbanken (en afdelingen) nog steeds eigen regels hebben is het moeilijk om één beleid te voeren voor alle West- Vlaamse advocaten. In die zin blijven er plaatselijke commissies noodzakelijk en wenselijk.

Hoe zie je de toekomst van de baliestructuren, en de advocatuur in het algemeen?

De structuur die er nu is lijkt mij goed. De droom van enkelen om één Orde van Vlaamse Advocaten te maken, ben ik niet genegen. Wat ons beroep zelf betreft, ben ik benieuwd naar de gevolgen van de coronacrisis.
Zal dit ons beroep veranderen, of keren we vlug terug naar onze vroegere werkwijze? Nemen we de technologische sprong of blijven we faxen en ons verplaatsen om zaken te gaan inzien? Ik ben benieuwd.
Wat we zeker niet mogen opgeven is ons pleitmonopolie en onze wil om te pleiten
.

Succes, Dirk!

*Dirk is kandidaat voor de raad van de Orde.