Corona

Op de rooster | Frédéric Busschaert.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar aan onze balie verliep. We komen terecht bij stafhouder Frédéric Busschaert, zonder overdrijven toch wel één van de vaders van de fusiebalie.

Frédéric is lid van de raad van de Orde, eerst in Kortrijk en nu in West-Vlaanderen, sinds 2003. Hij is een van de vennoten van Belexa (in Kortrijk) en is advocaat sinds 1987. In verkeersdossiers zal hij u zeker de weg tonen.

Waarom werd jij lid van de raad van de Orde?

Wellicht is engagement, zoals ook andere leden van de raad al aangaven, voor een deel genetisch bepaald. Ik heb mij van jongs af aan graag geëngageerd; jeugdbeweging, schoolpresidium, studentenpreses, sportclub, enz. Ook nieuwsgierigheid speelt daarbij een belangrijke rol. Het beroep van advocaat is meer dan het dagelijkse dossier- en rechtbankwerk. Reeds toen ik aan de balie kwam stond het beroep van advocaat onder vuur; daar iets aan doen, de advocatuur een toekomst bieden is een uitdaging die het dagdagelijkse overstijgt.

In de raad voel ik een oprecht engagement. Het feit dat de functies grotendeels onbezoldigd zijn (iets waarvoor ik steeds heb geijverd) zal daarbij ongetwijfeld een zekere rol spelen.

Ben je tevreden met wat de raad voor de balie dit jaar kon betekenen?

Ik werd lid van de raad (toen nog de Kortrijkse raad) in 2003. Ik heb steeds een grote inzet ervaren van de meeste leden. Deze inzet was echter veelal gesteund op puur voluntarisme, soms met wat gebrek aan structuur. Sinds de fusie, en dankzij deze fusie, zijn we er in geslaagd al deze goede wil in een omzeggens professionele structuur te steken.

De balie West-Vlaanderen is op alle vlakken een volwaardige gesprekspartner. De huidige coronacrisis illustreert dit perfect. Hoe zouden wij met vier afzonderlijke balies de bijna dagelijkse besprekingen met de korpsen hebben kunnen voeren en tot een eenduidig en krachtdadig standpunt zijn kunnen komen?
Niet iedereen is zich daarvan bewust, maar inzake afspraken met de magistratuur (onder meer met betrekking tot het heropstarten van de zittingen) en inzake de communicatie naar de advocaten toe geldt de West-Vlaamse balie als een voorbeeld in het balielandschap.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

Wij hebben vandaag binnen onze baliestructuren voldoende specialisatie. Voor elk probleem kan op een snelle manier een antwoord worden geformuleerd. Voor alle departementen kan er  bij de meer dan 1400 advocaten voldoende geëngageerde confraters worden gevonden die bereid zijn mee te werken. Niet onbelangrijk bij dit alles is het ongelofelijk instrument “HENRI”. Het feit dat dit enorm veel gelezen wordt, bewijst voor zoveel als nodig het nut ervan.

Onze eeuwige bekommernis is en moet zijn elke individuele advocaat met de noodzakelijke boodschappen maximaal bereiken. Er wordt daaraan zeer veel tijd besteed en toch moet ik vaststellen dat dit nog steeds niet even optimaal verloopt. Hoeveel keer kreeg ik de laatste weken niet de vraag hoe de regeling nu precies zat op deze of gene rechtbank, terwijl alles zeer overzichtelijk terug te vinden was op HENRI? Dit moet ons verder voortdurend bezig houden en daar waar mogelijk verbeterd worden, in zoverre nog mogelijk.

Wat was uw eigen rol van betekenis in de raad van de Orde dit jaar? En bent u daar tevreden mee?

Als gewezen stafhouder en na twee jaar intense voorbereiding van de fusie werd mij binnen de nieuwe raad niet direct een departement toevertrouwd. Het was voor mij een voorrecht in te mogen springen daar waar nodig en vooral verder te werken aan de implementatie van de fusie.

Specifiek heb ik de laatste twee jaar van nabij alle verzekeringsdossiers gevolgd. Ik bracht alle verzekeringsovereenkomsten van de vier balies in kaart en voegde deze samen waar mogelijk tot een duidelijke en overzichtelijke portefeuille. Elke West-Vlaamse advocaat is thans, voor welke branche ook, op dezelfde wijze verzekerd. Daarnaast werkte ik ook mee aan het verder onderzoeken van de pro’s en de contra’s van het aansluiten bij de door de OVB afgesloten collectieve cyberverzekering, onderzoek dat uiteindelijk resulteerde, in de loop van de maand april 2020, in het instappen namens de West-Vlaamse balie in de door de OVB afgesloten collectieve verzekeringsovereenkomst.

Daarnaast kreeg ik ook voor opdracht jaarlijks de team-building tweedaagse van de raad te organiseren. Vorig jaar fietsten wij door Brussel, dit jaar gooide corona roet in het eten.

Hoe ziet u de toekomst van de baliestructuren, en de advocatuur in het algemeen?

Met de fusie hebben we een belangrijke stap in de richting van de professionalisering gezet. Het verder uitwerken van de structuren die we twee jaar terug op de rails hebben gezet lijkt mij thans het belangrijkste. Onze beroepsgroep evolueert echter voortdurend en wellicht zullen in de toekomst nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd aan deze structuren.

Wij beoefenen een uniek beroep, althans voor deze materies waarin we een unieke speler zijn. Wij moeten er op toezien dat deze unieke positie minstens behouden blijft. Dit kan slechts wanneer we telkens opnieuw de hoogste kwaliteitsstandaard bij ons werk hanteren. De kwaliteit dient telkens opnieuw te primeren op de kwantiteit.

Veel succes bij beide verkiezingen, Fred!

*Frédéric is kandidaat voor de raad van de Orde en de algemene vergadering van de OVB.