Corona

Op de rooster | Isabelle Jaques.

We leggen de afgelopen weken al onze leden van de raad even op de rooster. Dat past nu het jaar bijna om is. Ondertussen zijn we bij Isabelle Jaques.

Isabelle, lid van de raad, waarom doe jij dat?

Waarom? Omdat ik het graag doe. Destijds spoorde oud stafhouder Bart Staelens mij aan om te kandideren voor lid van de raad van de Orde, toen nog balie Brugge. Na een jaar gewenning vond ik het een echt plezier om deel uit te maken van het bestuur van de balie.Overleg en ook discussie horen erbij. We hebben een mooi beroep en we moeten de belangen van onze beroepsgroep beschermen.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

In elk geval dient het gezegd dat de baliewerking efficiënter en professioneler is geworden. Best, want dit kon niet uitblijven. Na 2 jaar balie West-Vlaanderen kan worden gezegd dat, minstens op niveau van de raad, er een echte eenheid is ontstaan. De hoofddoelstelling die naar mijn oordeel is verwezenlijkt.

Feit is evenwel dat een team van 17 leden het bijzonder moeilijk heeft om alles gedaan te krijgen. Als ik spreek vanuit het departement waar ik deel van uitmaak: West Vlaanderen telt om en bij de 1500 advocaten, waarvan 2,5% dient te worden gecontroleerd inzake derdengelden en 2,5%  in het kader van de witwaswetgeving. Ervaring leert dat in de praktijk meer dan die 2,5% dient te wordt gecontroleerd. Dat is geen klein werk.

Om dan te komen op het laatste deel van de vraag: we zouden meer mensen warm moeten maken om deel uit te maken van de verschillende commissies. Er is de vaste equipe die heel goed werk levert. Het zou fijn zijn moest deze kunnen worden aangevuld met mensen die zich willen engageren voor de balie.

Wat was jouw eigen rol in de raad dit jaar? En stemt jou dat tevreden?

Ik maak deel uit van het departement financiën, samen met Carmen Matthijs. Ons departement staat in voor de financiën uiteraard, maar ook voor personeelszaken, controle derdengelden en controle witwas. Ik hoop dat ik over het gerechtelijk jaar 2020 – 2021 opnieuw deel kan uitmaken dat departement.

Het is een uitdaging om een begroting op te maken, zeker in onzekere tijden.

Het is mogelijks nog een grotere uitdaging om er op toe te zien dat die begroting ook effectief wordt gerespecteerd. Zo waren er de verbouwingen aan het baliehuis in Brugge het voorbije jaar. Een grote investering die niet onbezonnen mocht worden aangevat. De verbouwingen werden op de raad altijd bijzonder goed besproken en het resultaat mag er heel zeker zijn.

Het departement financiën is niet altijd het meest populaire, het int ook de baliebijdrage. Het is een erezaak om die bijdrage betaalbaar te houden voor iedereen, met dien verstande dat de vaste kosten moeten worden gedekt door de te betalen bijdrage. De vaststelling dringt zich evenwel op dat vaste kosten alsmaar duurder worden, dat merken we op ons eigen kantoor ook.

Bij deze mijn sterkmaking dat ik mij bij herverkiezing 100% zal inzetten voor het bewaken van de financiële belangen.

Ik stel mij ook kandidaat als lid van de algemene vergadering van OVB. Ik ben ondertussen reeds enkele jaren lid. De debatten in Leuven tonen dat de Vlaamse balies toch vaak nog veel verschillen. Interessant en verruimend, het hart van de advocatuur.

Wat leert de coronacrisis jou voor de toekomst van ons beroep?

Uit de coronacrisis kunnen we maar lessen trekken. In het algemeen denk ik dat de advocatuur begrip heeft getoond en zijn medewerking heeft verleend opdat zaken zo vlot mogelijk konden verlopen. De advocatuur was ook digitaal voorbereid op een onverwachte crisis. Ik meen dat we met z’n allen moeten besluiten dat we veel nodeloze verplaatsingen doen, hetgeen zorgt voor tijdsverlies. Vele zaken kunnen inderdaad via videoconferenties.

Justitie daarentegen was niet voorbereid. Het duurde weken voor de weg werd gevonden naar het mailverkeer. De communicatie naar de balie was ondermaats. De regels waren divers en onduidelijk. Daardoor was het voor ons advocaten haast onmogelijk om onze klanten te informeren. Ik heb het moeilijk met de manier waarop we soms met weinig respect werden behandeld.

Dit laatste motiveert mij nog meer om deel te nemen aan de komende verkiezingen.

Veel succes bij de verkiezingen, Isabelle!

*Isabelle is kandidaat voor de raad van de Orde en de algemene vergadering van de OVB.