Corona

Op de rooster | Ives Feys.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar aan onze balie verliep.

We komen terecht bij Ives Feys. Ives, recht van onze kust, is ondertussen toch ook al bijna 30 jaar als advocaat actief. Hij startte in 1991 en houdt een polyvalent kantoor, zo noemt hij het zelf. Ives is één van onze vertegenwoordigers van de afdeling Veurne.

Waarom ben je lid van onze raad, Ives?

Dat zit een beetje in de genen. Destijds was ik actief in praesidia tijdens mijn rechtenstudies, nadien in de conferentie jonge balie van Veurne, later 12 jaar in de raad van Orde in Veurne.

Ik was ook betrokken bij de opstart van fusieverhaal van Balie West-Vlaanderen en zo werd ik vorig jaar ook voor het eerst lid in de raad van Orde West-Vlaanderen.

Het is een verhaal van samenwerken met allemaal gedreven mensen met als enig doel het lot van de advocatuur en de contacten met de magistratuur te verbeteren. Dit gebeurt met vallen en opstaan en de zaken lopen zeker niet altijd zoals je het zelf wenst en gaan vooral minder snel dan je het zou willen zien evolueren. Toch bekom ik hierdoor werkvreugde.

Ben je tevreden met wat de raad voor de balie dit jaar kon betekenen?

Naar mijn mening begint de fusie vruchten af te werpen. De raad kan meer wegen in het overleg naar de magistratuur toe. Vroeger werden de vier stafhouders sneller uit verband gespeeld of gewoon genegeerd in het overleg. Als er maar één gesprekspartner is namens één raad van orde en een veel groter aantal advocaten dan wordt er meer geluisterd en zorgt dit voor betere communicatie en meer doordachte afspraken.

De communicatie van de Orde naar alle advocaten is verbeterd, niet in het minst door “Henri”, maar ook Facebook etc.. Dit geldt zeker voor de jongeren, doch ook de oudere advocaten vinden meer en meer hun weg naar dat medium en beginnen er ook de voordelen en gemakken van in te zien.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

Positief zijn zoals hierboven gezegd de communicatie zowel naar advocaten toe als naar magistraten toe. Ook de collectieve verzekeringen tegen zeer lage prijzen naar de leden toe. Onlangs was er ook nog de cybercrimeverzekering die werd toegevoegd. Persoonlijk vind ik dat bvb een collectief jura/strada abonnement ook via de baliebijdrage zou moeten kunnen gevoegd worden. Nu betaalt met pakken geld voor individuele abonnementen. Dit zou kunnen herleid worden tot 1/4de van de prijs. En laat ons eerlijk zijn een advocaat die zegt dat hij geen behoefte heeft aan een juridische databank is niet ernstig met zijn beroep bezig.

Wat was uw eigen rol van betekenis in de raad van de Orde dit jaar? En bent u daar tevreden mee?

Als enige nieuwkomer in de raad van 2019-2020 was het logisch dat ik het departement van mijn voorganger Mr Els Leenknecht overnam namelijk eerstelijnsbijstand. Ik ben er mij bewust van dat dit niet het meest “sexy” departement is , maar het is wel een departement in volle evolutie.  Het decreet op justitiehuizen en eerstelijnsbijstand van april 2019 is in volle opstart van uitvoering en zal heel wat wijzigingen meebrengen in de toekomst. De eerstelijnsbijstand dichter bij de burger brengen, meer proximiteit ook in de gemeenten vanaf 10.000 inwoners.

Persoonlijk ben ik fier op de realisatie van de chatapplicatie in de eerstelijnsbijstand. West-Vlaanderen is hier de eerste provincie waar in de vier CJB's Brugge, Kortrijk , Ieper en Veurne die applicatie gebruikt wordt. Wij lopen hier voor op de invulling van het decreet door zowel fysieke, telefonische als elektronische bereikbaarheid te garanderen. Door de coronacrisis hebben wij de kans gegrepen om de chatapplicatie versneld in te voeren. Bijzondere dank ook aan het departement communicatie&IT om dit project mee mogelijk te maken.

Ik wil overigens onderstrepen dat alle leden van de raad stuk voor stuk heel gedreven zijn en ook heel behulpzaam naar elkaar toe om bijstand te verlenen met hun ervaring en expertise. Er gebeurt ook veel kruisbestuiving van het ene departement naar het andere.

Hoe ziet u de toekomst van de baliestructuren, en de advocatuur in het algemeen?

Ik hoop dat de coronacrisis de vernieuwing verder in de hand zal werken in justitie en voor de advocatuur. Dat we zouden kunnen mailen naar de rechtbanken en dat vonnissen in strafzaken zouden gemaild worden was tot voor kort ondenkbaar en is nu toch doorgebroken, nadat we al 20 jaren aan het mailen zijn..

Verder droom ik ervan dat de baliestructuren meer geschoeid worden op het niveau van het notariaat dat een veel betere studiedienst heeft en veel meer kan lobbyen (ondanks hun veel kleinere aantal leden) om hun beroep in de kijker te zetten en nieuwe materies naar hun beroepscategorie te stuwen. Ik weet dat we daarvoor meer middelen nodig hebben. Een actiever gebruik van DIPLAD zou een start kunnen zijn , maar ook externe financiële bronnen moeten gezocht worden, wel met de garantie dat de advocatuur haar eigenheid kan behouden en geen marionet van de financiers wordt.

Succes met uw nieuwe kandidatuur, Ives!

*Ives is kandidaat voor zowel de raad van de Orde als de algemene vergadering van de OVB