Corona

Op de rooster. Marc Snick.

Binnenkort zijn het opnieuw verkiezingen aan onze balie voor de raad van de Orde, vice-stafhouder en ditmaal ook voor een nieuwe stafhouder. Met HENRI blikken we even terug met de leden van de raad op het afgelopen jaar.

De spits bijten we af met Marc Snick, advocaat uit het mooie Ieper. Marc is ondertussen dertig jaar actief als advocaat en werkte in zijn carrière daarbij het grootste deel ook samen met zijn vader Ivan Snick. U kan voor veel rechtsvragen terecht bij Marc, maar als het over pacht gaat, bent u zéker aan het goede adres.

Marc is altijd al actief geweest voor de balie. Hij was voorzitter van de conferentie van de Jonge Balie Ieper, was lid van de raad van de Orde van de vroegere balie Ieper en is nu ook al twee jaar lid van de raad van de Orde van onze balie West-Vlaanderen.
Aan onze balie ontfermde Marc zich onder meer over de ereloongeschillen. En nu ziet het ernaar uit dat we Marc zullen moeten missen in de toekomst.

Dag Marc, je bent nu al twee jaar lid van de raad. Waarom doe je dat?

Ik doe dit uit verantwoordelijkheidszin, maar ook omdat er omdat er van de kant van de ‘oude’ Ieperse balie geen ‘echte’ kandidaten waren.

Ben je tevreden met wat de raad van de Orde voor de balie het afgelopen jaar kon betekenen?

Uiteraard kan het altijd beter doch denk ik te mogen stellen dat er binnen de raad in de afgelopen twee jaren titanenwerk is verricht. Het samenbrengen van vier balies met elk hun eigen gewoontes en tradities is geen evidentie. Toch zijn we er vrij snel in geslaagd om de machine te doen draaien. Op vandaag is de Balie West Vlaanderen één  van de toonaangevende balies binnen Vlaanderen geworden. Er wordt niet meer gesproken over  ‘boertjes van West Vlaanderen’ Waar vroeger vaak amateurisme troef was is er nu sprake van een duidelijke professionalisering.  Dit wordt ook door de andere Vlaamse balies erkend. Vooral op het vlak van communicatie en tucht werden er in de afgelopen twee jaren héél grote stappen gezet.

Is het dan vooral de professionalisering die je als positief ervaart aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

Ja, ik gaf het al aan; alles is nu heel wat professioneler georganiseerd. Weliswaar hebben een aantal advocaten wel het gevoel dat het iets meer een “ver van ons bed” show is geworden. Doch dit is een logisch gevolg van de schaalvergroting.  

Wat was jouw eigen rol van betekenis in de raad van de Orde dit jaar? En ben je daar tevreden mee?

Over mijn eigen rol binnen de raad wil ik bescheiden blijven. Als lid van de oude balie Ieper was het in het begin vooral luisteren en kijken. We werden vaak geconfronteerd met problemen waarmee wij binnen balie Ieper nooit geconfronteerd werden geweest.  De kleintjes hebben veel geluisterd maar hebben ook in veel discussiepunten de doorslag gegeven. De grote uitdaging zal er in bestaan om jonge advocaten te overtuigen om naar de toekomst toe hun verantwoordelijkheid binnen de balie op te nemen. 

Op vandaag hebben we binnen de raad een vrij goede mix van jongere en oudere advocaten hoewel ik vind dat het noodzakelijk is dat er zeker nog wat jong en geëngageerd bloed bijkomt, reden ook waarom ik mij geen kandidaat meer stel om volgend jaar opnieuw deel uit te maken van de raad.
Het is mijn oprechte wens dat mijn plaats zou worden ingenomen door een jong en geëngageerd advocaat.

Hoe zie je de toekomst van de baliestructuren, en de advocatuur in het algemeen?

Balies op het niveau van de provincies vind ik een goed principe. Op dit niveau is professionalisering mogelijk en is er toch nog juist voldoende voeling tussen de advocaten en de balie zelf.
Opgaan in één grote Vlaamse Balie is wat mij betreft geen optie. Op de openingsconferentie van dit jaar gaf confrater Bram Vandromme een conference over de toekomst van ons beroep. Zijn conclusie was, terecht, dat er voor ons beroep zeker nog voldoende toekomstmogelijkheden zijn.

Advocaat zijn is een uitdaging, het gaat zeker niet vanzelf, maar mits de nodige werkkracht en de juiste instelling is voor ieder van ons als advocaat zeker nog een toekomst weggelegd.

Bedankt Marc!