Corona

Op de rooster | Rik Crivits.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar aan onze balie verliep. Vandaag leggen we ons oor te luister bij onze vice-stafhouder, Rik Crivits.

Rik Crivits studeerde rechten aan de KU Leuven en werd in 1977 advocaat aan de balie in Brugge. Samen met Chris Persyn startte hij in 1988 Crivits & Persyn op.

Rik beschikt als advocaat over een grote expertise in insolventierecht, herstructurering van ondernemingen en vennootschapsrecht. Rik is ook erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Dag Rik! Lid zijn van de raad van de Orde, waarom doe jij dat?

Stafhouder Vander Meulen deed me in 2016 de overtuigende suggestie. Ondertussen ben ik vier jaar lid van de raad: twee jaar balie Brugge, twee jaar balie West-Vlaanderen. Ik doe het bijzonder graag. Het geeft me energie en ik ben dus een actief lid.

In de raden waarin ik zetelde heb ik ook veel geëngageerde confraters beter leren kennen. Het deelnemen aan de raad en de omgang met deze confraters heeft mijn blik verruimd. Ik ken de advocatuur en de confraters nu beter dan vier jaar terug.

Ben je tevreden met wat de raad van de Orde voor onze balie het afgelopen jaar kon betekenen?

Zeker!  Een heel belangrijke ontwikkeling is dat de stafhouder en de raad een beter overleg en daardoor een betere verstandhouding met de magistratuur tot stand brachten.
Dat bleek cruciaal in het jaar waarin we het begrip ‘anderhalvemetercultuur‘ uitvonden. Beslissingen zijn daardoor beter afgestemd op het gemeenschappelijk belang en konden ook beter worden uitgevoerd.
De zeer intense communicatie naar onze advocaten was daar een belangrijk onderdeel van.

De raad toonde bekommernis voor het welzijn van onze confraters. Met de aankoop van de mondmaskers bijvoorbeeld, maar ook door het toetreden tot een collectieve cyberverzekering. Het is niet voor niets dat we enquêtes houden. We willen de behoeftes en verwachtingen kennen en er rekening mee houden.
Ook de inrichting van een lesmarathon kadert in deze bekommernis.

De balie West-Vlaanderen organiseerde zich intern en keurde een eigen codex deontologie goed. De balie toonde zich ook aan de buitenwereld,  onder meer door deel te nemen aan de Bedrijvencontactdagen. Ook binnen OVB won West-Vlaanderen aan betekenis. Onze vertegenwoordigers in de algemene vergadering hadden belangrijke invloed bij de voorbereiding, aanpassing en goedkeuring van reglementen.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

We hebben een hoge graad aan confraterniteit in vergelijking met andere balies. Het is niet toevallig dat de club van de ‘Top West-Vlamingen’ in Brussel zo’n succes heeft.

Naar mijn aanvoelen zijn we ook zeer behoudsgezind. Het goede behouden is per definitie goed, maar traditie mag geen folklore worden. We moeten ons als beroepsgroep aanpassen aan de veranderende wereld. Bram Vandromme vertelde het ons in de openingsrede. We ondervinden het nu heel dwingend.

Ik pleit dus voor behoedzame vernieuwing en ook voor het behoud van sommige innovaties die we in deze noodsituatie implementeerden. Bijvoorbeeld: al eens pleiten of vergaderen via videoconferentie.

Wat was uw eigen rol van betekenis in de raad dit jaar? En bent u daar tevreden mee?

Ik heb mijn best gedaan. Ik heb een studie- en adviesteam opgestart met evenwichtige samenstelling bijvoorbeeld. We adviseerden over veel zaken, maar meest zichtbaar over nieuwe samenwerkingsverbanden en vennootschappen. Onze West-Vlaamse codex deontologie hebben we voorbereid en ook adviezen over de toepassing van het reglement over advocaat en faillissement.

Verder had ik de bijzondere eer samen met stafhouder Van Eeckhout aan tafel te mogen zitten met de korpsoversten van de rechtbanken, het parket en het arbeidsauditoraat. Het zal zijn verdienste blijven dit informeel overleg te hebben opgestart.

Hoe ziet u de toekomst van de baliestructuren, en de advocatuur in het algemeen?

De West-Vlaamse fusie was de juiste beslissing. We spreken nu op hetzelfde niveau met de magistratuur. Met drie balies is dat in Oost-Vlaanderen veel moeilijker, maar we respecteren natuurlijk hun keuze.

Een innovatie binnen de raad was het toebedelen van bijzondere bevoegdheden aan de raadsleden. Dat werkt. Ieder raadslid heeft daardoor binnen zijn domein verantwoordelijkheid genomen. Het maken en aansturen van een soort kabinetten is dan weer moeilijker gebleken. Daar zullen we nog wat moeten mee oefenen. Ik vond ‘mijn’ studieteam prima, maar ben niet blind voor mankementen.

Ik ervaar nood aan verdere professionalisering. De kostprijs daarvan is een probleem dat we moeten oplossen. De baliebijdrage gaat voor het grootste deel naar collectieve verzekeringen. We zullen toch aan efficiëntie moeten winnen, goed nadenken over onze prioriteiten. En aan de andere kant, is het geen geheim dat ik voorstander ben van zoeken naar andere bronnen van financiering.
De balie staat daar open voor, las ik in de enquête.
Ik zit alvast helemaal op dezelfde lijn met onze penningmeester mr. Carmen Matthys, die een perfecte runningmate is en een perfecte vicestafhouder zal zijn. Als jullie het met me eens zijn.

Veel succes met de verkiezingen voor het mandaat als stafhouder, Rik!