Corona

Op de rooster | Rik Devloo.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar aan onze balie verliep. Vandaag komen we terecht bij rots in de branding, Rik Devloo.

Rik is advocaat sinds 1986 en Rik, dat is ook onze secretaris. Dat was hij vroeger ook al aan de balie Kortrijk trouwens, met een vaste staat van dienst. Rik zit al sinds 1997 ononderbroken in de raad van de Orde. Rik is gehuwd met vrederechter Caroline Delesie, vader van twee dochters, Ellen en Karen.

Dag Rik, waarom ben jij al zo lang lid van de raad van de Orde?

Het blijft na al die jaren boeiend om dossiers op te volgen die de advocatuur in haar geheel aanbelangen. Het is steeds een zoeken naar een correcte of billijke  toepassing van  de reglementering, het streven naar een correcte verstandhouding tussen confraters onderling,  het opvolgen van de contacten  met de magistratuur  en andere ‘actoren van justitie’. Voor mij betekent het ook de gelegenheid om het concrete van mijn dagdagelijkse dossiers eens in te wisselen voor een bird’s-eye view over advocatenpraktijk in het algemeen.

Ben je tevreden met wat de raad voor de balie dit jaar kon betekenen?

Ik was, eigenlijk op aandringen van mijn vriend confrater Johan Vynckier, (ook al als secretaris) betrokken bij de voorbereiding van de fusie van de West- Vlaamse balies en leerde er in die context heel wat gedreven confraters van de andere afdelingen kennen.

In dit tweede jaar van (en na)  de fusie ervaar ik dezelfde sfeer als bij de voorbereiding ervan : constructieve samenwerking, met ruimte voor discussie. Persoonlijk vind ik dat de raad dit jaar zeer kort op de bal  speelde op bepaalde domeinen, bijvoorbeeld wat betreft  de communicatie met de leden van de balie en het overleg met de magistratuur tijdens de uitzonderlijke toestand ten gevolge van het Covid-19 virus. De voorbije twee jaar werd  ook een grote stap vooruit gezet in de communicatie naar alle West-Vlaamse advocaten toe.  “HENRI” zet in zijn vlotte stijl aan om op de hoogte te blijven van wat reilt en zeilt aan de West-Vlaamse balie.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

De snelheid waarmee men in hoofdzaak West-Vlaams is gaan denken, met bijhorende aanpassing van de eengemaakte structuren. Tijdens de periode van de fusiebesprekingen was het moeilijk in te schatten hoe dit zou evolueren. Hoewel niet steeds waarneembaar voor elke advocaat is de organisatie veel duidelijker uitgelijnd (kinderziektes blijven er natuurlijk nog steeds) en dit heeft recent zijn nut bewezen telkens wanneer op provinciaal niveau afspraken moeten worden gemaakt.

Wat beter kan in de toekomst? Nog steeds alles een beetje, denk ik? Het is en blijft een ‘work in progress’. Zo zouden nog meer confraters moeten kunnen overtuigd worden om zich in te zetten voor de balie in de vele departementen en commissies… Ik kijk hier vooral naar de jonge confraters die al in de plaatselijke conferenties hun grote waarde bewijzen.

Wat was uw eigen rol van betekenis in de raad van de Orde dit jaar? En bent u daar tevreden mee?

Om het in voetbaltermen te zeggen : een secretaris is een “zes”, geen “negen” “tien” of “elf”.  (Voor de niet-voetbalkenners : je bent niet de spits of de doelman…  je moet proberen te helpen dat het vooruit kan gaan en niet per se willen scoren). Of voor Tolkien kenners : je moet vooral Sam en niet Frodo willen zijn. De stafhouder is Frodo en op het einde van de rit moet hij de ring alleen dragen (en die kan wegen, geloof mij).

De taak van secretaris blijf ik interessant vinden : elke week brengt wel weer iets nieuws.  Vooral het intern overleg met de stafhouder, vicestafhouder en diverse departementshoofden is verrijkend en blijft mij aanspreken. Ben ik daarmee tevreden? Goede vraag! Eigenlijk wel. Zijn de anderen tevreden? Dit was de vraag niet?

Hoe ziet jij de toekomst van de baliestructuren, en de advocatuur in het algemeen?

Heb je nog een uurtje? (hadden we eigenlijk wel, maar we houden ons in, nvdr)

Alle structuren rondom ons veranderen steeds sneller. Ook de advocatuur moet hierin volgen. De voorbije maanden deden ons allemaal zowel privé als professioneel wat meer nadenken hoe het verder moet. Meer dan de toekomst van de advocatuur in het algemeen, vraag ik me af hoe jonge confraters dit bekijken: zij zijn het die de advocatuur van de toekomst zijn. Daarom zijn zij ook nodig in het overleg, maar dus ook in de structuren zelf.
Beschouw dit gerust nog eens als een oproep!

Veel succes met de verkiezingen, Rik!

* Rik is kandidaat voor de raad van de Orde.