Openingsrede van de Auditeur-Generaal

Op 4 september 2018 gaf het Auditoraat-Generaal bij het Arbeidshof van Gent een openingsrede.

Kwamen daarbij aan bod:

- De rechtsbedeling in het rechtsgebied tijdens het jaar 2017, verslag door de heer Erwin Dernicourt, procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
- 50 jaar cao-wet: baken in onzekere tijden. Een blik vanuit de Nationale Arbeidsraad.
- Uiteenzetting van de heer Paul Windey, voorzitter van de N.A.R.
- Rouwhulde
 

U kan deze openingsrede hier nalezen.