Corona laatste update: 06/03/2022

OVB organiseert opleiding vreemdelingenrecht

Het Bureau voor Juridische Bijstand brengt graag de on demand opleiding 'vreemdelingenrecht 2022' onder de aandacht.

De opleiding bestaat uit vier delen:

 1. Toegang, verblijf en vestiging

  Stafhouder Kati Verstrepen legt het verschil uit tussen visumplichtige vreemdelingen en niet visumplichtige vreemdelingen. Daarna gaat ze dieper in op het verschil tussen kort en lang verblijf en ze legt ook uit welke de mogelijkheden zijn om de Belgische nationaliteit te verwerven.
   
 2. Procedures

  Dit deel focust op de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de cassatieprocedure bij de Raad van State, toegespitst op het vreemdelingenrecht. Mr. Luc Denys maakt u ook wegwijs op de website van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
   
 3. Internationale bescherming

  Mevrouw Marjan Claes bespreekt de principes van internationale bescherming. 
  Mr. Bob Brijs neemt u mee doorheen de procedure van de internationale bescherming en bespreekt de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij volle rechtsmacht.
   
 4. Detentie

  Mevrouw Marjan Claes geeft duiding aan het restrictief kader waarbinnen detentie moet plaatsvinden. Daarna gaat zij in op de verschillende vormen van detentie waaraan asielzoekers in België onderworpen kunnen worden en het wetgevend kader dat daarop van toepassing is.

  Mevrouw Annelies Nachtergaele geeft toelichting bij de gronden voor detentie en procedurele voorwaarden en de rechtsmiddelen die bestaan tegen de maatregelen tot vrijheidsberoving. 

Lees meer >>


Ook op het OVB Congres, dat plaatsvindt op 29 april 2022, komt het migratierecht aan bod.

De vreemdelingenwet die het migratiebeleid in België vandaag bepaalt dateert van 1980. Sindsdien werd de wet al meer dan 100 keer gewijzigd. Heel wat aanpassingen zijn het gevolg van ‘steekvlampolitiek’, waardoor het wetboek een kluwen is geworden.

Meteen na zijn aantreden benoemde Staatssecretaris Sammy Mahdi de professoren Dirk Vanheule en Luc Leboeuf als voorzitters van de commissie om een hervorming voor te bereiden. Na bevraging van alle actoren op het terrein werd een tekst opgemaakt die vervolgens door de politiek moet goedgekeurd worden.

In deze sessie bespreekt een panel aan experten en de Staatssecretaris zelf hoe de nieuwe Belgische migratiepolitiek vorm zal krijgen. Mr. Luc Denys modereert het debat.

Lees meer >>

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.