OVB zoekt 3 auditeurs juridische tweedelijnsbijstand

In de organisatie van de juridische tweedelijnsbijstand bij de Vlaamse balies is de OVB met ingang van 1 september 2024 op zoek naar 3 auditeurs.
 

Functie

Als auditeur zal u:

 • nauw samenwerken met de OVB-medewerkers verbonden aan de tweedelijnsbijstand en de bestuurder rechtshulp
 • rechtstreeks aan de bestuurder rechtshulp rapporteren
 • de interne werkprocessen en managementsystemen voorbereiden
 • ter plaatse de audit van de lokale werkprocessen verrichten, de werklast monitoren van de correctoren en daarover aanbevelingen formuleren
 • de kwaliteitsverhoging en uniformisering aansturen; nauwe contacten onderhouden met de lokale BJB’s en dus regelmatig ter plaatse afstappen
 • verslagen maken in samenwerking met de OVB en aanbevelingen doen voor een duurzame en onafhankelijke organisatie van de tweedelijnsbijstand
 • suggesties formuleren voor wijzigingen aan het compendium
 • de werkzaamheden coördineren naar aanleiding van de jaarlijkse audits en de daarvoor ingeschakelde sub-auditeurs (controleurs) aansturen
 • opleidingen organiseren voor controleurs en sub-auditeurs, zowel inhoudelijk als wat betreft LAO (BJB-module)
 • het overkoepelend overleg organiseren tussen de sub-auditeurs binnen de aangestelde materie(s)
   

Profiel

 • u wordt voorgedragen door uw BJB en aangesteld door de raad van bestuur van de OVB
 • u bent advocaat met minstens 5 jaar tableau-ervaring
 • u bent zich terdege bewust van het maatschappelijk belang van een correcte en efficiënte werking van de tweedelijnsbijstand en de aanwending van overheidsmiddelen
 • er is geen cumul mogelijk met de functies interne controleur en sub-auditeurs
 • er is geen cumul mogelijk met andere functies binnen een lokaal Bureau voor Juridische Bijstand
 • aanbevolen: geen medewerking tweedelijnsbijstand in hoofdorde
 • u hebt een passieve kennis van het Frans
 • u hebt ervaring in het beheer en de organisatie van de tweedelijnsbijstand
 • u hebt kennis van het compendium en de BJB-module
 • u bent stressbestendig en een teamspeler, stipt en alert voor vervaltermijnen
   

Aanbod

 • duurtijd opdracht van september t.e.m. juni; jaarlijks hernieuwbaar
 • correcte vergoeding: 2500 EUR per maand (forfaitair; inclusief BTW)
 • flexibele invulling, ongeveer 24 uur per maand (4 dagen van 6 uren) van september t.e.m. juni
 • uitdagende en dynamische projecten

 

Kandidatuur

Interesse? Bezorg uw kandidatuur, CV en motivatiebrief, voor 10 juni 2024 aan het BJB via bjb@baliewestvlaanderen.be.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.