Corona laatste update: 06/03/2022

OVB zoekt nieuwe leden voor de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering

Sinds 1 januari 2012 is het protocolakkoord van kracht tussen de bij Assuralia aangesloten rechtsbijstandsverzekeraars, de OVB en de OBFG. Eén van de doelstellingen van dat protocol is het in der minne regelen van conflicten tussen advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars door toedoen van daartoe gemachtigde contactpersonen binnen de balies en de rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen.

Een andere doelstelling was de oprichting van een Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering (GCR) om adviezen te verlenen over geschillen tussen een rechtsbijstandsverzekeraar en een advocaat.

Samenstelling

De GCR bestaat uit vier leden: twee advocaten en twee vertegenwoordigers van de rechtsbijstandsverzekeraars, en dat onder voorzitterschap van één van de advocaten.

Er zijn twee commissies:

  • in de commissie erelonen zetelt naast de advocaat-voorzitter (vast lid, verkozen door de algemene vergadering) steeds een advocaat van de balie van de betrokken advocaat. De balies wijzen deze niet-vaste leden zelf aan;
  • in de commissie saisine zijn de advocaten twee vaste leden die verkozen worden door de algemene vergadering.

De vaste leden van de GCR worden om de twee jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering. Voor elke commissie zoekt de OVB nu zes nieuwe leden, die om beurt zetelen.

Stel u kandidaat

Heeft u interesse in dit mandaat? Stel u dan tegen ten laatste 28 september 2020 kandidaat via katrien.callebaut@ordevanvlaamsebalies.be.
 
De algemene vergadering verkiest in haar vergadering van oktober de nieuwe leden.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.