Overheveling dossiers inzake bewind van het vredegerecht Menen naar de kantons Kortrijk en Izegem.

De voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank in West-Vlaanderen meldt dat een aantal dossiers betreffende bewindvoering van het kanton Menen worden overgeheveld naar de kantons Kortrijk 2 en Izegem.

Deze beslissing werd genomen in toepassing van art. 67 §2 Ger. W. dat werd ingevoerd door de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen. Deze wetswijziging beoogde een betere verdeling van de werklast mogelijk te maken door de voorzitter de mogelijkheid te geven om zaken met betrekking tot bewind te verdelen onder andere territoriaal bevoegde vrederechters.

De hertekening van de territoriale omschrijving van de kantons heeft er in West-Vlaanderen toe geleid dat het kanton Menen een onevenredige zware werklast heeft.

Om die reden worden de bewindvoeringen (hangende dossiers en de behandeling van de nieuwe verzoekschriften tot aanstelling van een bewindvoerder) van een aantal gemeenten, die territoriaal deel uitmaken van het kanton Menen, toebedeeld aan nabijgelegen kantons:

  • Gullegem, Moorsele en Wevelgem: overdracht naar het kanton Kortrijk 2
  • Dadizele en Moorslede: overdracht naar het kanton Izegem

Een verschuldigde retributie voor deze vredegerechten kan betaald worden op volgende rekeningnummers:

  • Vredegerecht kanton Kortrijk 2: BE41 6792 0083 9510
  • Vredegerecht kanton Izegem: BE10 6792 0083 8904

De behandeling van de gewone zaken en minnelijke schikkingen blijft de bevoegdheid van de vrederechter te Menen.