Permanente vorming | Dien tijdig uw attesten 2018 - 2019 in.

Per gerechtelijk jaar moet een advocaat 20 permanente vormingspunten verzamelen.

De advocaten dienen de attesten van de erkende opleidingen die werden gevolgd tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 tegen uiterlijk 30 september 2019 aan te bieden via het privaat luik / e-loket / permanente vorming / verzenden van uw attest permanente vorming.

Om na te gaan of u over voldoende punten beschikt, raadpleegt u uw persoonlijke fiche op het privaat luik en klikt u op 'PV punten'.

Voor de advocaten-stagiairs geldt de verplichte permanente vorming niet voor het jaar waarin zij de beroepsopleiding volgen.

Bij vragen kan u terecht bij het secretariaat via info@baliewestvlaanderen.be.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.