Permanentielijsten eerste- en tweedelijnsbijstand beschikbaar

Het Bureau voor Juridische Bijstand is verplicht lijsten aan te leggen met het oog op het aanstellen van advocaten in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand, mandaten en ambtshalve aanstellingen.

U kunt de permanentielijsten 2020 - 2021 raadplegen in de documentenbibliotheek van de balie West - Vlaanderen op het privaat luik.

Bij vragen kan u contact opnemen via bjb@baliewestvlaanderen.be.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.