Protocol pilootproject bemiddeling.

De  wetgever zet in op alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

De ondernemingsrechtbank Gent en de balies van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen sloten recent een protocol af. U vindt het hieronder.

In het kader van een pilootproject streeft de ondernemingsrechtbank Gent, samen met de balies, ernaar om bij aanvang van iedere gerechtelijke procedure na te gaan of een zaak 'bemiddelbaar' is.

In de inleidingskamer worden de zaken gescreend op basis van een aantal criteria en desgevallend na debat verwezen naar een schikkingskamer die eenmaal per maand zal zetelen.

Dit project wordt op 1 september 2019 opgestart in de afdeling Brugge.

De bemiddelaars worden, behoudens akkoord van de partijen, aangeduid uit een lijst van erkende bemiddelaars.

Voor de advocatuur is dit protocol zeker een opportuniteit.