Raadplegen puntenfiche via applicatie opleidingsinstituut

Het departement permanente vorming herinnert u er graag aan dat u uw puntenfiche steeds kan raadplegen via de applicatie van het opleidingsinstituut.

Tip: schrijf voor een opleiding altijd in met het e-mailadres waarmee u toegang hebt tot het privaat luik voor een automatische puntentoekenning.

Bij vragen over opleidingen georganiseerd door de balie West-Vlaanderen kan u steeds terecht bij Betty Cattelein via bc@baliewestvlaanderen.be.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.