Corona laatste update: 06/03/2022

Rapporteer uw derden- en rubriekrekening tegen uiterlijk 31 januari 2020

Bij toepassing van artikel 136 van de Codex Deontologie voor Advocaten dient de Vlaamse advocaat jaarlijks te rapporteren aan de stafhouder:

  • een overzicht van alle derden- en rubriekrekeningen (exclusief de gerechtelijke mandaten) die het voorbije jaar geopend en/of afgesloten zijn;
  • het saldo van elke derden- en rubriekrekening op 31 december 2019 met opsplitsing van de saldi per dossier.

Bent u lid van een associatie of groepering, dan moet u individueel rapporteren, zelfs al gebruikt u enkel de derdenrekening van de associatie of groepering.

Dit doet u tegen uiterlijk 31 januari 2020 via het privaat luik (zie hieronder).

.De controle op de rapportering zal op dezelfde manier uitgeoefend worden zoals vorig jaar, waarbij minstens 2,5% van de advocaten van de balie West-Vlaanderen zal gecontroleerd worden.

Alle advocaten die niet op 31 januari 2020 gerapporteerd hebben, worden gecontroleerd, zelfs al zijn dit er meer dan 2,5%. De termijn is strikt.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.