Rapporteer uw derden- en rubriekrekening vóór 31 januari 2019.

Bij toepassing van artikel 136 van de Codex deontologie voor Advocaten dient de Vlaamse advocaat jaarlijks te rapporteren aan de stafhouder:

  • een overzicht van alle derdenrekeningen en rubriekrekeningen (exclusief de gerechtelijke mandaten) ook die het voorbije jaar geopend en/of afgesloten zijn;
  • het saldo van elke derdenrekening en rubriekrekening op 31 december 2018 met opsplitsing van de saldi per dossier.

Bent u lid van een associatie of groepering, dan moet u individueel rapporteren, zelfs al gebruikt u enkel de derdenrekening van de associatie of groepering.

Dit doet u vóór 31 januari 2019, in uw persoonlijke fiche via www.advocaat.be en doorklikken naar privaat luik / derdengelden / rapportering derdengelden.

De controle op de rapportering zal op dezelfde manier uitgeoefend worden zoals vorig jaar, waarbij minstens 2,5% van de advocaten van de balie West-Vlaanderen zal gecontroleerd worden.

Alle advocaten die niet op 31 januari 2019 gerapporteerd hebben, worden gecontroleerd, zelfs al zijn dit er meer dan 2,5%. De termijn is strikt.