REA West-Vlaanderen | Nota onbeheerde nalatenschappen en gerechtelijke bewindvoering vanaf 1 februari 2019.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen meldt dat de nota die in het voorjaar van 2018 werd opgesteld voor de behandeling van onbeheerde nalatenschappen werd geƫvalueerd door de magistraten die deze materie behandelen en de verwachtingen naar de balie toe werd na evaluatie in een nieuwe vorm gegoten.

De nieuwe werkwijze zal vanaf 1 februari 2019 worden toegepast in alle afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

De nota legt de richtlijnen vast inzake de controle op de werkzaamheden en de kosten en erelonen van de curatoren van onbeheerde nalatenschappen en de gerechtelijke bewindvoerders die worden aangesteld door de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.