Corona laatste update: 06/03/2022

REA West-Vlaanderen | Vermelding procedure rechtsplegingsdossiers familierechtbank.

In het kader van het bijzonder reglement betreffende de werking van de familierechtbank dat in werking trad op 1 september 2019 wordt er thans een eenvormige werkwijze toegepast voor de aanmaak van rechtsplegingsdossiers in familiemateries. Volgens de richtlijnen van het college van hoven en rechtbanken wordt nog slechts één dossier aangemaakt met één rolnummer, dit op  voorwaarde dat de procedures echtscheiding én spoedeisende maatregelen werden ingeleid via één vordering.

In deze dossiers worden drie subkaften gecreëerd, meer bepaald:

  • voor de procedure echtscheiding én de eventuele procedure persoonlijk onderhoudsgeld nà echtscheiding met de naam EOO-OGNES;
  • voor de procedure spoedeisende maatregelen met de naam MR;
  • voor een procedure vereffening-verdeling met de naam VV; deze subkaft wordt slechts aangemaakt indien een dergelijke procedure wordt opgestart.

Daar deze procedures behandeld worden onder één rolnummer dient de administratief medewerker met de betrokken griffier en magistraat, te bepalen in welke subkaft een procedurestuk dient gevoegd te worden.

Teneinde misverstanden te voorkomen en een correcte samenstelling van de subkaften te garanderen, worden de advocaten verzocht om in de voornoemde procedures op de procedurestukken, naast het rolnummer, te vermelden om welke procedure het precies gaat:

  • echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting (EOO)
  • spoedeisende maatregelen (MR)
  • vereffening-verdeling (VV)
  • blijvende saisine (BS)
  • vordering persoonlijk onderhoudsgeld nà echtscheiding (OGNES)

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.