Corona

Rekrutering van kandidaat-magistraten

De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 5 mei 2020 een tweede oproep tot kandidaten laten publiceren inzake de aanwerving van kandidaat-magistraten voor het gerechtelijk jaar 2019-2020.

De benoemings- en aanwijzingscommissies zullen in 2020 overgaan tot de organisatie van een examen inzake beroepsbekwaamheid. Dit examen is bedoeld voor alle juristen die beschikken over een beroepservaring van ten minste vier jaar gedurende de periode van vijf jaar die de inschrijving voor het examen voorafgaan.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 5 juni 2020 om 12u, uitsluitend elektronisch, ingediend te worden.

Kandidaten die reeds ingeschreven zijn voor het examen inzake beroepsbekwaamheid waarvan de oproep werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2019 moeten zich niet opnieuw inschrijven.