Corona laatste update: 06/03/2022

Reorganisatie leiding griffie rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

De griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen heeft zich op niveau van de leiding gereorganiseerd.

Er wordt sedert 1 september 2021 gewerkt met twee assen :

  • Noord: afdelingen Brugge en Veurne, die onder leiding staan van afdelingsgriffier Alain De Cloedt
  • Zuid: afdelingen Ieper en Kortrijk, die onder leiding staan van afdelingsgriffier Fabienne Fermont

De afdelingsgriffiers nemen de operationele leiding waar en zijn onder meer bevoegd voor personele aangelegenheden, organisatie van de griffie en behandeling van vragen op niveau van de griffies.

De voormalige afdelingsgriffiers van de afdeling Veurne, mevrouw Marjan D’hulster, en van de afdeling Kortrijk, de heer Wouter Delbeke, staan sedert 1 september 2021 hoofdgriffier Wim Orbie bij in het uitstippelen van het strategisch beleid.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.