Brugge / 70 of 90 euro

Samenloop van de gemeenrechtelijke vergoedingsregeling met andere vergoedingssystemen bij letselschade

De Conferentie Jonge Balie Brugge organiseert, in samenwerking met de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB en de uitgeverij Story Publishers, een lunchcauserie op vrijdag 15 mei 2020.

Spreker:

Mr. Alex De Visscher, advocaat balie West-Vlaanderen (advocatenkantoor Crivits & Persyn)

Inhoud:

Slachtoffers kunnen voor hun verhaal van (letsel)schade vaak terugvallen op verschillende vergoedingssystemen zoals een eigen verzekeraar, de sociale zekerheid of een vergoedingsfonds. Bij toepassing van zo’n vergoedingssysteem in combinatie met aansprakelijkheid van een derde ontstaat samenloop omdat één en dezelfde schade vergoedbaar is zowel op grond van het toepasselijke vergoedingssysteem als op grond van het aansprakelijkheidsrecht. In deze causerie wordt toegelicht hoe u dit praktisch kan benaderen bij de opmaak van de schadebegroting.

Locatie en tijdstip?

De sessie vindt plaats in Novotel Brugge Centrum, Katelijnestraat 65B, 8000 Brugge (gratis parking). De causerie vangt aan om 11u en eindigt om 14u30.

Hoeveel juridische punten?

De studiecyclus werd erkend door de OVB voor twee punten permanente vorming.

Kostprijs?

Cyclus 3 causerieën: 240,00 EUR (190,00 EUR voor studenten en leden CJB Brugge).
Per causerie: 90,00 EUR  (70,00 EUR voor studenten en leden CJB Brugge).

Inschrijven