Save the date | Boekvoorstelling 'De vennootschap & de aansprakelijkheid van haar bestuurders bij insolventie'

Mr. Thomas Vandenberghe is advocaat aan onze balie én auteur van het boek 'De vennootschap & de aansprakelijkheid van haar bestuurders bij insolventie' dat focust op de aansprakelijkheid van bestuurders bij (nakende) insolventie.

"Naast behandeling van de klassieke aansprakelijkheidsgronden bij insolventie (in het bijzonder de kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement) wordt uitvoerig aandacht besteed aan de nieuwe aansprakelijkheidsgrond inzake wrongful trading (artikel XX.227 WER). Tevens wordt stilgestaan bij de impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders, met specifieke focus op de vernieuwde alarmbelprocedure en diens verhouding tot de nieuwe wrongful trading aansprakelijkheidsgrond."

De bibliotheekcommissie van de afdeling Kortrijk kon mr. Vandenberghe strikken voor een boekvoorstelling op dinsdag 28 januari 2020 om 12u in de baliebibliotheek te Kortrijk.

  • Er werd 1 punt permanente vorming aangevraagd bij de OVB.
  • Er wordt een broodjeslunch voorzien.
  • Deelname is gratis.

Inschrijven zal binnenkort mogelijk zijn via het privaat luik. We houden u op de hoogte!