Save the date | Boekvoorstelling 'Justice in time. Pleidooi voor korte procedures.'

Mr. Simon Deryckere (Athena Law & Strategy) is advocaat aan onze balie én auteur van het boek 'Justice in time. Pleidooi voor korte procedures'.

"Waarom duren gerechtelijke procedures bij ons vaak zo lang? Daarvoor zijn vele redenen, maar geen enkele goede. Wie de kwaal goed wil bestrijden, stelt best de juiste diagnose. De hoofdschuldigen zijn de verouderde procedureregels. Blame the system, not the people.", aldus mr. Deryckere die met dit boek, en vijftig concrete voorstellen, een ernstige aanzet wil geven tot een hervorming.

De bibliotheekcommissie kon mr. Deryckere strikken voor een boekvoorstelling op donderdag 23 april 2020 om 12u in de baliebibliotheek te Kortrijk.

  • Er werd 1 punt permanente vorming aangevraagd bij de OVB.
  • Er wordt een broodjeslunch voorzien.
  • Deelname is gratis.

Inschrijven zal binnenkort mogelijk zijn via het privaat luik. We houden u op de hoogte!