Corona laatste update: 06/03/2022

Schrijf u NU opnieuw in voor de juridische eerstelijnsbijstand en ambtshalve aanstellingen tegen uiterlijk 14 november 2019 om 12u.

Het Bureau voor Juridische Bijstand is verplicht lijsten aan te leggen met het oog op het aanstellen van advocaten in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand en ambtshalve aanstellingen. Deze lijsten dienen jaarlijks hernieuwd te worden.

Schrijf u dus zo snel mogelijk in, zodat deze lijsten kunnen goedgekeurd worden door de raad van de Orde.

Hoe inschrijven?

 • Voor de juridische eerstelijnsbijstand kunt u zich inschrijven via het privaat luik / applicaties / Gratis Advocaten Advies.
   
 • Voor de ambtshalve aanstellingen verloopt de inschrijving eveneens via het privaat luik / applicaties / Bureau voor Juridische Bijstand / inschrijvingsformulier ambtshalve aanstellingen.

  U zal rekening willen houden met artikel 6 van het BJB reglement met betrekking tot de ambtshalve aanstellingen:

  "Artikel 6: Aanstelling van advocaten.

  6.1. Ambtshalve aanstellingen: advocaten  kunnen ambtshalve worden aangesteld door de stafhouder of door de voorzitter van het bureau voor juridische bijstand, wanneer krachtens de wet een advocaat moet worden toegevoegd zoals voorzien in art. 508/21 tot en met 508/23 Ger.Wb.; wanneer de stafhouder ambtshalve een advocaat aanstelt, stelt de advocaat het bureau voor juridische bijstand hiervan in kennis, waarna het bureau voor juridische bijstand de aanstelling verder opvolgt.

  De balie West – Vlaanderen houdt permanentielijsten per materie bij ( o.m. geesteszieken, jeugdrechtbank, tucht in gevangenissen…). De advocaat dient jaarlijks opgave te doen op welke lijst hij/zij wenst opgenomen te worden, mits hij/zij aan de voorwaarden voldoet zoals opgelegd in punt 4.6 van huidig reglement.

  Bij de ambtshalve aanstelling wordt een advocaat aangesteld van het kanton en/of een aangrenzend kanton van de woon- en of verblijfplaats van de rechtzoekende (zie bijlage reglement) en rekening houdend met de volgorde bepaald op de lijsten."

  Wil er rekening mee houden dat voor wat betreft de ambtshalve aanstellingen geesteszieken en te beschermen / beschermde persoon u slechts vier kantons kunt selecteren nl. het kanton waar uw kantoor gevestigd is en de drie aangrenzende kantons.

  Hieronder vindt u de opdeling per postcode evenals de kaart met opdeling van het gerechtelijk arrondissement in de kantons.

Tot wanneer kan u inschrijven?

U heeft er alle belang bij om u tijdig in te schrijven, en dit tegen uiterlijk 14 november 2019 om 12u.

Uw inschrijving is slechts definitief na goedkeuring door de raad van de Orde op 14 november 2019.

Ik wil er u op wijzen dat tussentijdse inschrijvingen en/of uitschrijvingen tijdens het gerechtelijk jaar enkel mogelijk zijn voor wat betreft tweedelijnsbijstand en NIET voor eerstelijnsbijstand en/of ambtshalve aanstellingen en dit in functie van het wettelijk kader en mede in functie van de vaststelling dat welbepaalde lijsten dienen overgemaakt te worden aan de bevoegde Vrederechters, het OM, het Justitiehuis, Sociaal Huis of centrum voor illegalen. Onder géén beding worden inschrijvingen na 14 november 2019 om 12u in aanmerking genomen (in dit geval zal u in het gerechtelijk jaar 2019-2020 dus géén permanentie eerstelijnsbijstand kunnen houden of opgenomen worden op de lijsten ambtshalve aanstellingen).

Samengevat: U kan inschrijven via het privaat luik vanaf 31 oktober tot en met 14 november 2019 om 12u (uiterste inschrijvingsdatum!)

Filip Mourisse
Voorzitter BJB West-Vlaanderen

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.