Schrijf u (opnieuw) in voor de juridische eerstelijnsbijstand, mandaten en ambtshalve aanstellingen

Het Bureau voor Juridische Bijstand is verplicht lijsten aan te leggen met het oog op het aanstellen van advocaten in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand, mandaten en ambtshalve aanstellingen. Deze lijsten dienen jaarlijks hernieuwd te worden.

Inschrijven is mogelijk vanaf dinsdag 20 oktober om 8 uur tot en met maandag 2 november 2020.

Inschrijvingen vóór 20 oktober worden niet in aanmerking genomen.
 

Hoe inschrijven
 • Voor de juridische eerstelijnsbijstand kunt u zich inschrijven via het privaat luik / applicaties / Gratis Advocaten Advies.
   
 • Voor de ambtshalve aanstellingen en mandaten verloopt de inschrijving eveneens via het privaat luik / applicaties / Bureau voor Juridische Bijstand / inschrijvingsformulier ambtshalve aanstellingen en mandaten.

  U zal rekening willen houden met artikel 6 van het BJB reglement met betrekking tot de ambtshalve aanstellingen:

  "Artikel 6: Aanstelling van advocaten.

  6.1. Ambtshalve aanstellingen: advocaten  kunnen ambtshalve worden aangesteld door de stafhouder of door de voorzitter van het bureau voor juridische bijstand, wanneer krachtens de wet een advocaat moet worden toegevoegd zoals voorzien in art. 508/21 tot en met 508/23 Ger.Wb.; wanneer de stafhouder ambtshalve een advocaat aanstelt, stelt de advocaat het bureau voor juridische bijstand hiervan in kennis, waarna het bureau voor juridische bijstand de aanstelling verder opvolgt.

  De balie West – Vlaanderen houdt permanentielijsten per materie bij ( o.m. geesteszieken, jeugdrechtbank, tucht in gevangenissen…). De advocaat dient jaarlijks opgave te doen op welke lijst hij/zij wenst opgenomen te worden, mits hij/zij aan de voorwaarden voldoet zoals opgelegd in punt 4.6 van huidig reglement.

  Bij de ambtshalve aanstelling wordt een advocaat aangesteld van het kanton en/of een aangrenzend kanton van de woon- en of verblijfplaats van de rechtzoekende (zie bijlage reglement) en rekening houdend met de volgorde bepaald op de lijsten."

  Wil er rekening mee houden dat voor wat betreft de ambtshalve aanstellingen geesteszieken en te beschermen / beschermde persoon u slechts vier kantons kunt selecteren, nl. het kanton waar uw kantoor gevestigd is en de drie aangrenzende kantons.

  Onder de documenten vindt u de opdeling per postcode evenals de kaart met opdeling van het gerechtelijk arrondissement in de kantons.


  Wil tevens rekening houden met de nieuwe lijst “klachtenrecht voor gedetineerden”.
INSCHRIJVINGSTERMIJN

U heeft er alle belang bij om u zo snel mogelijk in te schrijven, en dit tegen uiterlijk 2 november 2020.

Uw inschrijving is slechts definitief na goedkeuring door de raad van de Orde op 12 november 2020.

Tussentijdse in- of uitschrijvingen tijdens het gerechtelijk jaar zijn enkel mogelijk in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en niet voor de juridische eerstelijnsbijstand, mandaten en ambtshalve aanstellingen en dit in functie van het wettelijk kader en mede in functie van de vaststelling dat welbepaalde lijsten dienen overgemaakt te worden aan de bevoegde vrederechters, het OM, het justitiehuis, sociaal huis of centrum voor illegalen.

Onder géén beding worden inschrijvingen na 2 november 2020 in aanmerking genomen (in dit geval zal u in het gerechtelijk jaar 2020-2021 dus géén permanentie in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand kunnen waarnemen of opgenomen worden op de lijsten betreffende de ambtshalve aanstellingen en mandaten).

Filip Mourisse
Voorzitter BJB West-Vlaanderen

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.