Corona laatste update: 06/03/2022

Stel u kandidaat om als stagemeester te zetelen in de stagecommissie

De algemene vergadering keurde op 3 juli 2020 een reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.1 ‘De stage’ van de Codex Deontologie voor Advocaten goed. Dat reglement werd op 31 augustus 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt drie maanden na publicatie in werking.

We informeerden u reeds over de belangrijkste wijzigingen.

Zo voorziet artikel 38 van het nieuwe stagereglement dat een stagemeester, aangewezen door de stafhouder, nu ook deel uitmaakt van de stagecommissie.

De stagecommissie geniet volheid van bevoegdheid om adviezen te verlenen over de stage, inzonderheid maar niet uitsluitend:

 • verleent advies aan de raad van de Orde over de opname van een kandidaat-stagemeester op de lijst van de stagemeesters;
 • verleent advies aan de raad van de Orde over de stageovereenkomst die werd afgesloten tussen stagemeester en advocaat-stagiair;
 • ziet toe op de naleving van de verplichtingen van stagemeester en advocaat-stagiair;
 • neemt kennis van de voortijdige beëindiging van de stageovereenkomst;
 • volgt in het geval van die voortijdige beëindiging de overgang naar een nieuwe stagemeester op;
 • verleent advies aan de raad van de Orde over het verzoek van de advocaat-stagiair tot schorsing of onderbreking van de stage of de verlenging daarvan;
 • verleent advies aan de raad van de Orde over de nieuwe stageovereenkomst die wordt afgesloten na de onderbreking van de stage;
 • verleent aan de raad van de Orde advies over het verrichten van een gelijkgestelde stage;
 • neemt kennis van de verslaggeving (conform artikel 36) opgesteld door stagemeester en advocaat-stagiair en ziet die na;
 • verleent advies aan de raad van de Orde over de opname van de advocaat-stagiair op het tableau van de Orde;
 • bemiddelt in geschillen tussen stagemeester en advocaat-stagiair;
 • verleent advies aan de stafhouder en de raad van de Orde in verband met elk probleem over de stage.

Bent u een erkend stagemeester en geïnteresseerd om deze functie op te nemen? Bezorg dan tegen ten laatste 6 oktober 2020 om 16u uw gemotiveerde kandidatuurstelling aan de stafhouder via info@baliewestvlaanderen.be.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.