Corona laatste update: 06/03/2022

Stel u kandidaat voor de tuchtraad of tuchtraad van beroep

Bij de zetel van ieder hof van beroep wordt een tuchtraad ingesteld, die tot taak heeft de inbreuken op de eer van de Orde en op de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, die aan het beroep ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen, alsook de inbreuken op de reglementen te bestraffen, onverminderd de bevoegdheid van de rechtbanken, indien daartoe grond bestaat.

Deze tuchtraden zijn bevoegd voor de advocaten behorend tot de Ordes van het rechtsgebied van het betrokken hof van beroep.

Het hoger beroep tegen de beslissingen van de tuchtraden wordt gebracht voor de tuchtraad van beroep.

Samenstelling

De tuchtraden en de tuchtraden van beroep moeten overeenkomstig artikel 457 en 465 Ger.W. bij de aanvang van het gerechtelijk jaar om de drie jaar opnieuw worden samengesteld.

Volgende functies worden ingevuld:

 • de voorzitters van de tuchtraden van respectievelijk Brussel, Antwerpen en Gent
  Voorwaarde om in aanmerking te komen: gewezen stafhouder zijn
 • de kamervoorzitters van de tuchtraden en plaatsvervangers
  Voorwaarde om in aanmerking te komen: gewezen stafhouder zijn
 • de assessoren van de tuchtraden en tuchtraad van beroep en plaatsvervangers
  Voorwaarde om in aanmerking te komen: gewezen lid van de raad van de Orde zijn
 • de secretarissen van de tuchtraden en tuchtraad van beroep en plaatsvervangers
  Geen specifieke voorwaarden

De mandaten zijn zonder beperking hernieuwbaar (artikel 457 § 4, laatste lid Ger.W.).

Kandidaten

De leden van de tuchtraden worden binnenkort opnieuw aangewezen voor een termijn van drie jaar, zijnde voor de periode 2021 – 2024.

Het behoort tot de bevoegdheid van de stafhouders en de raden van de Orde om de leden van de tuchtraden aan te stellen of voor te dragen.

Een aantal van onze confraters hebben reeds te kennen gegeven bereid te zijn hun mandaat opnieuw op te nemen.

Bent u geïnteresseerd in deontologie en tuchtrecht in de advocatuur en wenst u te zetelen in de tuchtraad van het rechtsgebied Gent of de tuchtraad van beroep? Stuur dan ten laatste op 27 juni 2021 uw kandidatuur naar de stafhouder via info@baliewestvlaanderen.be. Gelieve te melden indien u verkiest uitsluitend als plaatsvervanger te fungeren.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.