Studienamiddag | ‘Strafuitvoering buiten de gevangenismuren’

Op 21 november 2019 organiseren de vier commissies eerstelijnsbijstand van de balie West-Vlaanderen, in samenwerking met de justitiehuizen van Brugge en Kortrijk, een studienamiddag.

Tijdens de studienamiddag wordt de focus gelegd op  :

 • advies + uitvoering van probatie/autonome probatie
 • advies + uitvoering van autonome werkstraf
 • vrijheid onder voorwaarden
 • voorwaardelijke invrijheidstelling
 • voorlopige invrijheidstelling
 • beperkte detentie
 • elektronisch toezicht
 • vrijheid op proef van geïnterneerden
 • bemiddeling en maatregelen
 • de taak van slachtofferonthaal tijdens de strafuitvoering

Wanneer en waar?

Donderdag 21 november 2019.

Onthaal: 13u30
Start opleiding:14u
Receptie: 16u30

De studienamiddag gaat door op twee locaties:

 • Het Justitiehuis in Brugge, Predikherenrei 3 te 8000 Brugge.
 • Het Justitiehuis in Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 51 te 8500 Kortrijk.

Permanente vorming.

Er werd een aanvraag ingediend bij de erkenningscommissie van de OVB.

Kostprijs & inschrijving.

Advocaten die meewerken aan de zitdagen eerstelijns kunnen kosteloos de opleiding bijwonen; de overige advocaten dienen een bijdrage van 30,00 EUR te betalen op het rekeningnummer van de Commissie Juridische Bijstand: BE 03 6301 5237 0184

Het deelnemersaantal wordt beperkt tot de eerste 100 inschrijvingen.

De inschrijvingen verlopen via het privaat luik.