Taken van erkend sociaal secretariaat bij faillissement van een klant.

Hier leest u een bericht van de Unie van Sociale Secretariaten (USS) met betrekking tot de toepassing van de nieuwe faillissementswet. Hierin wordt verduidelijkt welke documenten zij gratis zullen afleveren en welke betalend zijn.

Opmerkingen op deze nota kunt u overmaken via info@baliewestvlaanderen.be.