Corona laatste update: 06/03/2022

Telefonische inlichtingen door de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Naar aanleiding van de afspraak met de voorzitter van de vrede- en politierechters in West-Vlaanderen waardoor advocaten van partijen de uitspraken ook telefonisch kunnen bekomen informeerde onze stafhouder bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen of dit ook op het niveau van de rechtbanken van eerste aanleg tot de mogelijkheden behoort.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen verwees in haar antwoord naar een beslissing van het directiecomité van 23 maart 2017 waarin werd beslist dat er geen telefonische inlichtingen worden gegeven met betrekking tot:

  • de inhoud van een vonnis;
  • de stand van zaken in een bepaalde zaak;
  • het al dan niet neergelegd zijn van conclusies door één van de procespartijen.

In geval één van de procespartijen meent toch gegronde argumenten te kunnen aanvoeren om telefonische inlichtingen te krijgen, wordt deze doorgeschakeld naar de leidinggevende griffiers van de betrokken sectie die autonoom beslist of bepaalde inlichtingen telefonisch kunnen worden verschaft.

De voorzitter wijst erop dat deze beslissing is genomen om enerzijds misverstanden bij het mondeling doorgeven of aanhoren van gegevens te voorkomen en anderzijds omdat een griffiemedewerker niet steeds weet wie hij of zij aan de lijn heeft.

De stafhouder meldt dat eenzelfde problematiek zich stelt bij de andere balies en de Vlaamse stafhouders in onderling overleg de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies hebben verzocht om de problematiek, evenals deze van het scannen van dossiers, te bespreken met de voorzitter van het college van hoven en rechtbanken en aan te dringen op een versoepeling van het beleid terzake.

Wordt vervolgd...

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.