Corona laatste update: 06/03/2022

Tevredenheidsenquête griffie rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

In het kader van een evaluatie heeft de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen een online enquête met 14 vragen opgemaakt om te peilen naar de ervaringen van de verschillende instanties / actoren die al één of meerdere malen met de griffie in aanraking zijn gekomen.

Aan de hand van de resultaten wil men nagaan waar de dienstverlening desgevallend kan worden verbeterd.

De enquête is anoniem. Deelnemen kan via deze link.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.