Uitgesteld! | Bent u voldoende beschermd tegen hackers?

We have encrypted your files with CryptoLocker

Tal van confraters mocht dit al eens lezen op hun scherm. Zijzelf, een medewerker of een bediende hadden een uitnodigend knopje in een e-mail aangeklikt en daardoor met Ransonware of Cryptoware hun server besmet. Daarna hadden ze de keuze: losgeld betalen of zelf de data met back-ups zo goed als mogelijk herstellen. In beide gevallen kost herstel veel geld en tijd. Dikwijls gaan data onherroepelijk verloren.

Niet alleen Picanol, maar 70% van de Belgische bedrijven is slachtoffer van cybercriminaliteit. Advocaten zijn een geliefd doelwit. Ze zijn interessant omdat ze over vertrouwelijke data beschikken, meestal een eenvoudige IT-infrastructuur hebben en maar een beperkte beveiliging.

IVAAN* organiseert op 19 maart 2020 een studieavond omtrent cybersecurity.

Kurt Callewaert is expert op gebied van cybersecurity en opleidingshoofd van Computer & Cyber Crime Professional aan Howest. Hij was één van de eersten die geconsulteerd werd na de aanval op Picanol. "Iedereen, elk bedrijf loopt risico, maar de hackers weten natuurlijk dat er bij zo'n grote speler als Picanol wel geld te rapen valt.", vertelde hij in de pers.

Veerle Wanzeele is lector financie- en verzekeringswezen aan Howest.

De eerste zal op de studieavond van 19 maart de risico’s verstaanbaar uitleggen en de tweede zal ons vertellen hoe we ons tegen de risico’s kunnen verzekeren.

Advocaten zijn titularissen van een beroepsgeheim. Ze hebben er alle belang bij hun data te beschermen. Advocaten zijn ook ondernemers en hebben er geen belang bij dat hun onderneming door criminelen wordt lamgelegd.

De balie West-Vlaanderen onderzoekt momenteel of we zullen toetreden tot een collectieve cyberverzekering. Wat denkt u? Na de studiedag bent u voldoende geïnformeerd om hierover een mening te vormen.

De studieavond biedt u ook de kans informatie te delen en te netwerken met notarissen en accountants.

De kostprijs van de studieavond bedraagt amper 0,012 bitcoin.**
 

* IVAAN is een Interprofessionele Vereniging van Advocaten, Accountants en Notarissen. De drie beroepen worden in het bestuur vertegenwoordigd door drie leden van elke beroepsgroep. Stafhouder Inge Samoy, vicestafhouder Rik Crivits en mr. Nicolaas Vinckier van onze balie behartigen er de belangen van de advocatuur.

** 95 euro