KORTRIJK (KULAK) / 50 - 60 euro

Uitgesteld! Het nieuwe jeugddelinquentierecht

Datum.

Dinsdag 21 april 2020.

Inhoud.

Het Vlaams Parlement heeft het nieuwe jeugddelinquentierecht goedgekeurd, dat in werking is getreden op 1 september 2019.

Het nieuwe decreet betreffende het jeugddelinquentierecht beoogt een snelle, duidelijke, afgebakende en constructieve reactie op de door minderjarigen gepleegde feiten waarbij de verantwoordelijkheid en het initiatief zoveel mogelijk aan de jongere zelf wordt gelaten.

Op die manier wordt tegemoetgekomen aan een van de centrale overtuigingen van het decreet, nl. de jongere uitdrukkelijker gaan beschouwen en benaderen als verantwoordelijke jonge mens, eerder dan als handelingsonbekwame, onverantwoordelijke en te beschermen kind. Het nieuwe decreet vereist dan ook een maximale betrokkenheid.

De vierde studieavond staat volledig in het teken van het nieuwe jeugddelinquentierecht en zal worden verzorgd door jeugdrechter mevrouw Godelieve Scherrens en jeugdrechter mevrouw Ellen Van Royen.

De sprekers.

Mevrouw Godelieve Scherrens en mevrouw Ellen Van Royen zijn beiden jeugdrechter in de jeugdrechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Daarnaast zetelt mevrouw Godelieve Scherrens in de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en zetelt mevrouw Ellen Van Royen bij diezelfde rechtbank als familierechter.

Algemene informatie.

Gedurende zeven studieavonden zullen sprekers uit de diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Locatie en tijdstip?

Net zoals de voorgaande jaren, vinden de studieavonden opnieuw plaats in aula A301 in de KULAK (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk) en starten zij stipt om 19 uur. Tijdens de pauze worden u door de Conferentie broodjes en een drankje aangeboden.

Hoeveel juridische punten?

De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de volledige studiecyclus worden 21 studiepunten aangevraagd, ofwel 3 punten per studieavond. Met deze studiecyclus behaalt u dus het totaal van het te behalen minimum voor dit gerechtelijk jaar (20).

De  volledige cyclus vindt u hieronder.

Kostprijs?

Voor de volledige cyclus betalen leden slechts 300,00 EUR en niet - leden 350,00 EUR. Per studieavond betaalt een lid 50,00 EUR en een niet - lid 60,00 EUR.

Inschrijven?

Schrijf u online in voor de volledige cyclus of voor een of meerdere studieavond(en) via het privaat luik / applicaties / permanente vorming / opleidingen zoeken en inschrijven.

Betalen kan op het rekeningnummer BE56 6301 3052 6188 mét vermelding van uw naam + titel studieavond of naam + studiecyclus (voor het volledige pakket)

Vragen?

Mr. Lise Breine, mr. Daphné Nachtergaele en mr. Floor Vynckier helpen u graag verder (lise.breine@dlpa.bedaphne@degeeter-advocaten.befloor.vynckier@akurad.be).

INSCHRIJVEN