Corona laatste update: 05/01/2021

Vacature | Attaché strategische coördinatie en communicatie bij het parket West-Vlaanderen

De procureur des Konings van het parket in West-Vlaanderen brengt onder uw aandacht dat er een openstaande vacature is voor de contractuele aanwerving van een attaché strategische coördinatie en communicatie.

Jobinhoud

Binnen het parket West-Vlaanderen vervul je een coördinerende rol inzake de beheers - en beleidscyclus van het openbaar ministerie, waar je beleidsmatige en strategische dossiers voorbereidt en je advies verleent aan de korpschef en het directiecomité. Bovendien verleen je advies bij managementprojecten teneinde de korpschef en het directiecomité te ondersteunen in het bereiken van de in het beleids- en beheersplan vastgelegde doelstellingen.

Daarnaast zet je je sterke communicatieve skills in om voor het parket West-Vlaanderen een communicatiebeleid uit te werken welk onze gerechtelijke entiteit in staat stelt op een coherente en doeltreffende manier te communiceren met personeelsleden en externen.

Hoe kandideren

Kandidaatstellingen dienen tegen uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 te worden gericht aan OM.WVL.secretariaat@just.fgov.be.

De kandidaten dienen een curriculum vitae met foto, motivatiebrief en kopie van het diploma toe te voegen en maken melding van 'Contract onbepaalde duur Attaché SCC (VP201903OMA012)' in de onderwerpregel.

U vindt de volledige vacature onder de documenten.