Corona laatste update: 06/03/2022

Vacature | Rechter in de arbeidsrechtbank Gent

Mevrouw Carine Saelaert, voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent, brengt onder uw aandacht dat er in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2021 twee vacante plaatsen werden gepubliceerd voor het ambt van rechter in de arbeidsrechtbank Gent.

Hoe kandideren

Kandidaatstellingen dienen binnen een termijn van twintig dagen na publicatie te worden gericht aan de dienst HR van de magistratuur via vacatures.roj1@just.fgov.be.

De kandidaten dienen duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, de graad en de jurisdictie waarvoor zij postuleren te vermelden.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.