Corona laatste update: 06/03/2022

Vacature | Rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen brengt onder uw aandacht dat er een vacante plaats is als rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

De vacature is opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 20 april 2020. Kandidaturen kunnen binnen de twintig dagen daaropvolgend worden ingediend, zoals vermeld in het Staatsblad. Wie verdere info wenst kan zich richten tot de voorzitter van rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen op haar e-mailadres bernadette.vandeputte@just.fgov.be.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.