Corona laatste update: 30/09/2021

Vacature voor juridische stafmedewerker (deeltijds) aan onze balie

Naar aanleiding van een reorganisatie in het organigram van het personeelsbestand van de balie West-Vlaanderen, heeft de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen in haar vergadering beslist een functie in te richten voor juridische stafmedewerker (deeltijds).

Wij zoeken met name een stafmedewerker ter juridische ondersteuning van de stafhouder.

Het profiel dat gezocht wordt, moet aan volgende criteria beantwoorden:

  • Leeftijd/ervaringen

Bij voorkeur minimum 5 jaar anciënniteit aan de balie / betrokkenheid bij de werking van de Orde is een pluspunt

  • functieomschrijving

voorbereiden en samenvatten van deontologische dossiers
voorbereiden vergaderingen met de OVB

contacten met juridische dienst van de OVB
geïntegreerde samenwerking met de raad en de diverse departementen en commissie

  • vaktechnische en kenniscomponenten

kennis van informaticatoepassingen (MS Office)
kennis van alle reglementeringen betreffende het beroep van de advocaat
tweetaligheid en kennis van het Engels en van het Duits

  • gedragscompetenties

inzet

De stafmedewerker zet zich op enthousiaste en gedreven wijze in om de toevertrouwde taken uit te voeren: werkt met enthousiasme en gedrevenheid; stelt zich positief op; staat open voor vragen en taken die op zich afkomen; durft verantwoordelijkheid te nemen.

betrokkenheid

Rekening houden met de noden, prioriteiten en doelstellingen van de organisatie. Zichzelf weten te identificeren met de organisatie en deze vertegenwoordigen. Hierbij geeft hij/ zij een eerlijke en correcte weergave van de feiten; handelt volgens de deontologie van de balie; gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie; vertegenwoordigt de organisatie op een positieve wijze bij anderen en externe contacten en bouwt mee aan een positief imago van de organisatie.

resultaatgericht werken

De stafmedewerker gaat efficiënt en resultaatsgericht aan het werk: werkt doelgericht; streeft naar een zo goed mogelijk resultaat; grijpt in wanneer resultaten niet voldoen; zet door bij tegenslag of problemen.

flexibiliteit

de stafmedewerker krijgt de vrijheid om in samenspraak met de stafhouder de eigen agenda in te vullen.

absolute discretie

De stafmedewerker zal de vertrouwelijkheid van de materie en de dossiers maximaal dienen te respecteren.

communicatievaardig en stressbestendig

  • verloning en aanbod

zelfstandig statuut
halftijds

correcte verloning
hoofdzetel in Brugge, met inzetbaarheid op andere locaties

***

Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur schriftelijk samen met hun CV onder gesloten omslag te bezorgen op het kantooradres van de stafhouder en gericht aan hem persoonlijk: 8800 Roeselare, Henri Horriestraat 44/46.

De kandidaturen moeten worden ingediend tegen uiterlijk zondag 30 september om 12 uur.

Elke kandidaat wordt schriftelijk in kennis gesteld van ontvangst van de kandidatuur en zal worden meegedeeld of deze, na screening van de respectievelijke CV, weerhouden wordt als kandidaat en zal worden in de maand nadien worden opgeroepen voor een persoonlijk gesprek.

Voor bijkomende inlichtingen kan u de stafhouder steeds contacteren per mail (antoine@vdvadvocaten.be).

Alle contacten zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.