Vakantieregeling 2019 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

Hieronder vindt u de beschikking van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper tot regeling van de vakantiedienst in de maanden juli en augustus 2019.