Vakantieregeling 2019 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Hieronder vindt u de beschikking van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk tot regeling van de vakantiedienst in de maanden juli en augustus 2019 en een overzicht van de materies die worden behandeld door de familierechtbank (26ste kamer) gedurende het gerechtelijk verlof.