Vanaf 18 februari 2020 opnames 'De Rechtbank' in de politierechtbank te Brugge

Het televisieprogramma 'De Rechtbank', dat een documentaire doelstelling heeft en inzicht wil bieden in de werking van het gerecht, start vanaf dinsdag 18 februari 2020 met opnames in de politierechtbank van Brugge.

Voor de opnames geldt een strikt protocol:

 • De ploegen interveniëren niet tijdens de zittingen. 
   
 • Het productiehuis afficheert aan de ingang van de zittingszaal dat er audio- en video-opnames plaatsvinden en vertegenwoordigers van het programma geven vóór de zitting de nodige uitleg aan alle partijen.
   
 • Het productiehuis overhandigt een formulier aan elke rechtzoekende waarbij deze wordt verzocht schriftelijk toelating te geven om zijn stem en afbeelding te gebruiken. De rechtzoekende heeft een bedenkingstermijn van twee weken om de gegeven toestemming in te trekken. Enkel de zaken waarvoor toelating werd verleend worden gebruikt in het programma.
   
 • De aanwezigen in de zittingszaal wordt de mogelijkheid geboden om geblurd te worden zodat ze in de uitzending niet herkenbaar in beeld worden gebracht.
   
 • Na afloop van de draaiperiode wordt een visiemoment georganiseerd waarvoor de korpsoverste en stafhouder worden uitgenodigd en waarbij alle gemonteerde zaken worden getoond. Daar zal in overleg worden gewaakt over het deontologisch correcte verloop van de in beeld gebrachte rechtszaken.