Vanaf 19 november 2018 opnames 'De Rechtbank' in de politierechtbank van Veurne.

Het televisieprogramma 'De Rechtbank', dat een documentaire doelstelling heeft en inzicht wil bieden in de werking van het gerecht, start vanaf maandag 19 november 2018 met opnames in de politierechtbank van Veurne.

Voor de opnames geldt een strikt protocol:

 • De ploegen interveniëren niet tijdens de zittingen. 
   
 • Het productiehuis afficheert aan de ingang van de zittingszaal dat er audio- en video-opnames plaatsvinden en vertegenwoordigers van het programma geven vóór de zitting de nodige uitleg aan alle partijen.
   
 • Het productiehuis overhandigt een formulier aan elke rechtzoekende waarbij deze wordt verzocht schriftelijk toelating te geven om zijn stem en afbeelding te gebruiken. Enkel de zaken waarvoor toelating werd verleend worden gebruikt in het programma.
   
 • De programmamakers verbinden zich er toe dat de beelden slechts éénmalig gebruikt worden (tijdens de uitzending van het programma en één herhaling in het weekend). Ze waken erover dat de fragmenten niet opduiken in andere programma’s of op het internet.
   
 • Na afloop van de draaiperiode wordt een visiemoment georganiseerd waarbij alle gemonteerde zaken worden getoond en waarvoor de voorzitter en de stafhouder worden uitgenodigd.