Corona laatste update: 06/03/2022

Verkiezing stagiairsvertegenwoordiger | Stel u kandidaat tegen ten laatste 7 juni 2022

De stagecommissie verleent advies aan de raad van de Orde over elk probleem over de stage, de opname van een kandidaat-stagemeester op de lijst van de stagemeesters, de afgesloten stageovereenkomsten, de verzoeken tot schorsing of onderbreking van de stage of de verlenging daarvan, de gelijkgestelde stage en de opname op het tableau. De commissie ziet ook toe op de naleving van de verplichtingen van de stagemeester en advocaat-stagiair en bemiddelt in geschillen tussen deze laatsten.

Artikel 38 van de Codex Deontologie voor Advocaten bepaalt dat er in de stagecommissie onder meer een stagiair zetelt die werd aangewezen door de advocaten-stagiairs.

Bent u stagiair en wil u als vertegenwoordiger van de stagiairs zetelen in de stagecommissie van de balie West-Vlaanderen? Bezorg dan tegen ten laatste 7 juni 2022 uw  kandidatuurstelling via info@baliewestvlaanderen.be.

Alle West-Vlaamse stagiairs zijn stemgerechtigd en zullen van 20 juni 2022 om 8 uur tot en met 23 juni 2022 om 18 uur digitaal hun stem kunnen uitbrengen. 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.