Verkiezingen aan uw balie | De kandidaten op een rijtje. Wie is wie?

Om de kiezers een beeld te geven, gaven we alle kandidaten de kans om zichzelf voor te stellen via een kandidaatfiche. Hieronder kan u alle kandidaatfiches die werden ingediend, nalezen. Voor elk wat wils!

*stemmen kan ondertussen via het privaat luik.

Kandidaat voor de functie van stafhouder van de balie West-Vlaanderen:

Antoine Van Eeckhout

Kandidaat voor de functie van vice-stafhouder van de balie West-Vlaanderen:

Rik Crivits

De kandidaten voor de functie van lid van de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen:

Art. 14.7 van het verkiezingsreglement bepaalt: “Wanneer het aantal geldig bevonden kandidatuurstellingen voor gewoon raadslid in een contingenten niet minstens overeenstemt met het aantal te begeven mandaten per contingent plus zes (6) voor de oorspronkelijke Balies Brugge en Kortrijk, en plus twee (2) voor de oorspronkelijke balies Ieper en Veurne, zijn alle gewone leden van de oorspronkelijke Raden van de Orde in de samenstelling van het gerechtelijk jaar 2017-2018 van rechtswege kandidaat.”

Afdeling Ieper:

Voor deze afdeling zijn er twee vacante plaatsen in de raad van de Orde. Er zijn slechts twee effectieve kandidaten waardoor, conform het verkiezingsreglement, alle (overige) leden van de raad van de Orde 2017-2018 van de balie van Ieper van rechtswege kandidaat zijn. In volgorde van anciënniteit ziet dat er zo uit:

Marc Snick
Alain Vanryckeghem

De overige kandidaten (van rechtswege) zijn:

Inge Samoy
Francis Ver Elst
Jan Vandenbraembussche
Sabine Wullus
Sophie Gruwez
Dimitri Vandenbroucke
Tine Verbeke

Afdeling Veurne:

Voor deze afdeling zijn er twee vacante plaatsen in de raad van de Orde. Er zijn slechts drie effectieve kandidaten waardoor, conform het verkiezingsreglement, alle (overige) leden van de raad van de Orde 2017-2018 van de balie van Veurne van rechtswege kandidaat zijn. In volgorde van anciënniteit ziet dat er zo uit:

Els Leenknecht
Dirk Waeyaert
Ives Feys

De overige kandidaten (van rechtswege) zijn:

Johan Decadt
Alain Coulier
Christel Desmyter
Ruth Vermeersch
Severine Falepin
Konstantinos Anessiadis

Afdeling Kortrijk:

Voor deze afdeling zijn er zes vacante plaatsen in de raad  van de Orde. Er zijn slechts zeven effectieve kandidaten waardoor, conform het verkiezingsreglement, alle (overige) leden van de raad van de Orde 2017-2018 van de balie van Kortrijk van rechtswege kandidaat zijn. In volgorde van anciënniteit ziet dat er zo uit:

Rik Devloo
Jan Leysen
Carmen Matthijs
Frédéric Busschaert
Hans Beerlandt
Bram Vandromme
Meindert Gees

De overige kandidaten (van rechtswege) zijn:

Arnold Gits
Philippe Vandromme
Alain Oosterlynck
Kathleen Segers
Peter Sustronck
Johan Vynckier
Stefaan De Geeter
Nathalie Beernaert
Véronique Hooghe
Nicolaas Vinckier
Maarten Vandermeersch

Afdeling Brugge:

Voor deze afdeling zijn er zes vacante plaatsen in de raad  van de Orde. Er zijn slechts acht effectieve kandidaten waardoor, conform het verkiezingsreglement, alle (overige) leden van de raad van de Orde 2017-2018 van de balie van Brugge van rechtswege kandidaat zijn. In volgorde van anciënniteit ziet dat er zo uit:

Rik Crivits
Bart Staelens
Brigitte Vander Meulen
Filip Mourisse
Johan Persyn
Elke Carette
Isabelle Jaques
Marie Dedeurwaerdere

De overige kandidaten (van rechtswege) zijn:

Thierry Willems
Paul Brondel
Rik Demeyer
Luc Arnou
Koenraad Stubbe
Dirk Peeters
Isabelle Goegebeur
Hilde Vanhee
Ignace Laplaese