Corona

Verkiezingen aan uw balie | Hoe kan ik stemmen?

De verkiezingen voor de stafhouder, vicestafhouder, leden van de raad van de Orde en afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB verlopen elektronisch via het privaat luik. U zal dus vanop uw kantoor kunnen stemmen voor de kandidaten.

De stemming start op 15 juni 2020 om 12u en eindigt op 22 juni 2020 om 12u.

Wie alle kandidaten zijn, en wat hun plannen zijn voor de balie West-Vlaanderen, kan u, hopelijk, uit de fiches en interviews van de kandidaten afleiden. Bekijk ze gerust nog eens voor u uw stem uitbrengt.
 

Hoe kan ik stemmen?
 • U logt in op het privaat luik.

  Meldt u zich voor het eerst aan? Vraag dan eerst uw wachtwoord aan via de daartoe voorziene knop. U ontvangt vervolgens een e-mail met een link waarmee u een wachtwoord kan instellen.
   
 • U gaat naar de tool 'applicaties' en klikt op de tegel 'verkiezingen'. U kan nu uw stem uitbrengen. Bovenaan staat telkens vermeld voor hoeveel kandidaten u uw stem kan/moet uitbrengen en of u een blanco stem kan uitbrengen.
   
 • Opgelet! U dient alle stemformulieren in te vullen. Wanneer u voortijdig stopt worden de uitgebrachte stemmen niet geregistreerd.
Nog enkele belangrijke zaken bij de stemprocedure:
 • Op de stemformulieren werden de kandidaten gerangschikt op basis van tableau-anciënniteit.
   
 • U moet minstens twaalf stemmen uitbrengen voor de raad van de Orde en minstens één stem voor de afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB.
   
 • U kan maximaal voor evenveel kandidaten stemmen als er vacante mandaten zijn. Dat zijn er zestien voor de raad van de Orde en zeven voor de algemene vergadering van de OVB.
   
 • U kan kiezen voor alle kandidaten over de ganse provincie. U bent niet beperkt tot de kandidaten van uw eigen afdeling.

  Belangrijk om te weten is dat de raad van de Orde voor het gerechtelijk jaar 2020 - 2021, overeenkomstig art. 3 van het verkiezingsreglement, bestaat uit minstens één advocaat van de oorspronkelijke balie Brugge, één advocaat van de oorspronkelijke balie Ieper, één advocaat van de oorspronkelijke balie Kortrijk en één advocaat van de oorspronkelijke balie Veurne. De te verkiezen stafhouder en vicestafhouder worden hiertoe gelijkgesteld met een lid van de raad.

   
 • Voor de functie van stafhouder en vicestafhouder moet een volstrekte meerderheid worden bereikt.

Ondervindt u technische moeilijkheden bij het stemmen of heeft u vragen omtrent de stemprocedure? Contacteer ons via info@baliewestvlaanderen.be of 056 29 29 33.